Hrajeme hru se svým vlastním Já?

„Ve hře, kterou hraješ se svým vlastním já, prohráváš a vyhráváš zároveň.“ Rabíndranáth Thákur: Česání ovoce, L II. Možná hrajeme hru, možná nehrajeme a myslíme si, že vše je pravda, možná je vše součástí hry jiné, i my sami. Co víme o hře? Každý však si je vědom toho, že neexistuje hra, v níž by […]

Meditace

Slovo meditace v poslední době dostalo velmi široký význam. I podnikoví manažeři říkají, že si budou muset ten obchodní návrh promeditovat a je dost obvyklé se takto vyjadřovat u lidí o chvílích, kdy nic nedělají, a vlastně jen tak lenoší, čtou si knihu a něco obdobného. V křesťanství se zase často toto slovo užívá ve významu něco si důkladně promyslet, probrat […]

Ježíš Kristus

Napsat podrobný životopis Ježíše je nemožné, protože máme o jeho životě jen kusé informace a vše ostatní jsou pouze legendy a dohady. Nejdůležitějším pramenem poznání jsou výhradně biblická evangelia, především první tři nazývaná synoptická od Matouše, Marka a Lukáše, tj. souhledná, líčící život Ježíše z jednoho hlediska. Dále existují tzv. mimobiblická (tj. církví mezi novozákonní spisy […]

Meditační hudba

Často se setkáváme s tím, že lidé praktikující nějaký druh meditace či  duchovní praxe, si uvědomí, že jim může velmi pomoci hudba. Tu se odeberou do specializovaných obchodů a shánějí meditační hudbu, hudbu k meditaci nebo pro meditaci, meditativní, uklidňující hudbu, relaxační hudbu, hudbu léčivou nebo dokonce duchovní. Obdobné termíny se také objevují na obalech CD od mnoha autorů, kteří je nahráli. Rozhodnout se, co si z toho […]

Bhakti jóga

„Nyní se budeme zabývat vysvětlováním bhakti čili svrchované lásky. Pouze ta tvoří povahu svrchovaného uctívání Toho. Láska je také nesmrtelná. Když člověk obdržel svrchovanou lásku, stává se dokonalým, nesmrtelným a spokojeným. Svrchovaná láska nemá povahu žádosti, nýbrž zřeknutí se všech tužeb“ Nárada,  Bhakti sútry (1-4,7) Bhakti jóga Zájemce o jógu, přijde-li do nějakého kurzu nebo […]

Šrí Kršna

Abychom mohli popsat zrození Šrí Krsny, musíme si nejprve osvětlit některé základní pojmy z véd. Védská společnost se dělila na varny neboli kasty. Ty byly čtyři základní: 1.bráhmani – kněží, kteří měli za úkol provádění všech náboženských obřadů a duchovní výuku 2.kšatriové – vládcové a válečníci, kteří měli chránit lid a udržovat dharmu neboil spravedlivý řád […]

Jak dosáhnout spásy

Píseň mého srdce – Jak dosáhnout spásy Je to takový věčný spor nejen mezi jogíny, ale vůbec mezi duchovními lidmi. Co vlastně dělat, abychom dospěli k cíli, ke spáse, osvobození, k Bohu? Kolik úsilí vyvinout a jakého, aby to mělo účinek? Již v samotné této otázce je vidět rozpor, protože zde mluví naše osobní já, […]

Duchovní cesta

V posledních letech, obzvláště po tzv. sametové revoluci, se hlavně mezi herci, hudebníky a politiky začali objevovat lidé, kteří se najednou přiznávají k tomu, že už dlouho věří a jsou na duchovní cestě. Všichni jsme překvapeni, že se to předtím nijak zvlášť neprojevovalo. Ale ono se to vlastně neprojevuje u většiny těchto lidí nijak zvlášť […]