Co jíst?

Dva zenoví mniši putovali mlčky deštivým dnem. U zablácené cesty nalezli mladou dívku, která přes ní nemohla přejít. Starší mnich jí vzal do náručí a přenesl jí. Oba potom pokračovali dál a až před klášterem ten mladší už to nevydržel a řekl: „ Mnich se přeci nesmí ženy dotknout.“ A starší mu odpověděl: „Ty ji […]

Bhakti jóga

„Nyní se budeme zabývat vysvětlováním bhakti čili svrchované lásky. Pouze ta tvoří povahu svrchovaného uctívání Toho. Láska je také nesmrtelná. Když člověk obdržel svrchovanou lásku, stává se dokonalým, nesmrtelným a spokojeným. Svrchovaná láska nemá povahu žádosti, nýbrž zřeknutí se všech tužeb“ Nárada,  Bhakti sútry (1-4,7) Bhakti jóga Zájemce o jógu, přijde-li do nějakého kurzu nebo […]

Pohlednice z Pohledce

připravila Magdalena Tikalová Kulturní dům v Pohledci u Nového Města na Moravě navenek připomíná spíš větší chalupu. Na dveřích visí cedule: Je-li nyní zamknuto, obejděte, prosím, dům vpravo pod okna kuchyně a volejte Jirkóóó a bude vám otevřeno! Když ale podle instrukce obejdu dům, z oken se ozývá mnohohlasé Óm, šántí, óm… Do zápisníku zaznamenávám: […]

Vibrace těla a ducha, napojení na hudbu sfér

Rozhovor s naším předním hudebníkem, publicistou, etnomuzikologem a duchovním učitelem Jiřím Mazánkem (Ryby), připravila Dana Vondrášková. Jiří Mazánek (absolvent Vysoké školy chemicko-technologické) je člověk vyrovnané mysli, plný vnitřní síly, který dospěl životními zkušenostmi a sebepoznáváním k “chemické substanci” bytí. Katalyzátorem mu byla a je hudba. Od dětských let hraje (nejprve na kytaru, pak na další […]

Rozhovor s Jiřím Mazánkem

Rozhovor vznikl pro server vegetarian.cz Jak jste se dostal k hudbě a vegetariánství? Narodil jsem se v Pardubicích, kde jsem vystudoval gymnázium a Vysokou školu chemicko-technologickou. Asi v 16 letech (zhruba v roce 1968) jsem začal sám cvičit jógu. Rok jsem potom chodil k jedné cvičitelce, která ji v Pardubicích vedla. Potom tam začal jezdil pan […]

Jóga

Většina lidí, kteří přicházejí do kurzů jógy, si jde zacvičit. A také je tak obvykle kurz veden, případně zaměřen na větší ohebnost a pružnost těla či rehabilitaci. Nejčastěji se nazývá hatha jóga. Toto nedorozumění bylo způsobeno v dobách socialismu, kdy – když byla jóga po dlouhých letech schválena – byla zařazena pod tělovýchovu. Cvičitelé jógy museli skládat zkoušky […]

Rozhovor s Jiřím Mazánkem pro časopis Hledající

Hodně čtenářů Vás zná prostřednictvím časopisu Dotek, který se postupem času změnil ze skromného informačního zpravodaje na výpravný magazín s množstvím rozsáhlých reportáží. Jak zpětně hodnotíte tuto změnu těžiště zájmu časopisu? K této změně mě přivedlo několik důvodů. První z nich byl, že časopis ve svém malém formátu byl stále považován všemi potenciálními inzerenty, kteří […]

Láska je nekonečná

Setkat se s ing. Jiřím Mazánkem můžete v jeho kurzu jógy nebo na některém z koncertů nezřídka končících spoluprožívaným hlubokým tichem, v němž ještě doznívá, co skrze sebe nabízí. Jako skladatel a instrumentalista se už čtvrtstoletí zaměřuje na účinek vibrací duchovní, meditační a relaxační hudby, zabývá se etnomuzikologií a jsou mu blízké zejména východní nauky, […]

Už Karel IV. naslouchal údu

Když koncem letošního srpna na závěrečném koncertu jazzového festivalu ve švýcarském Willisau vystoupil čínský multiinstrumentalista Wu Wei usazený v Berlíně, neznalé posluchače tím poněkud zaskočil. Jeho doménou jsou totiž staré čínské nástroje, určené pro palácové hraní. Ti, kteří se o hudbu zajímají trochu více, však vědí, že zvláště pro Evropana netradiční nástroje zase tak neobvyklé […]