Píseň mého srdce XXV

Flétna čeká na dech svého mistra. Mistr stále hledá dokonalou flétnu. (Rabíndranáth Thákur – Světlušky) Čekám na Tebe, Pane, je vždy podobno ladění nástroje. Vždyť Ty jsi vesmírnou harmonií a vše je součástí Tvého orchestru. Nekonečné množství hráčů, kteří jsou zároveň nástroji, vytváří hudbu, kterou znáš jen Ty. Jen její odlesky k nám občas zazní, […]

Píseň mého srdce I

Jak to jen zpíváš, Pane můj! Naslouchám vždy v tichém úžasu.Tvá hudba prozařuje svět. Její tep pulzuje od mraku k mraku, od oblohy k obloze.Svatý proud tvé hudby proniká všechny kamenné hradby a spěchá dál a spěchá dál.Tolik bych se chtěl připojit ke zpěvu tvému, ale marně zápasím s hlasem.Chtěl bych aspoň mluvit, ale řeč […]

Píseň mého srdce II

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. Ev. sv. Jana, I, 1-3 Toto Slovo je vibrací obsahující v sobě vše projevené a projevující se v podobě […]

Píseň mého srdce XXIII

Že láska hřích je? Z vůle boží jest, neb z vůle boží dáno nám ji nést. Vždyť zlem i dobrem vládne Všemocný – nač tedy sluhu měl by stíhat trest? (Čtyřverší Omara Chajjáma, 107) Celý vesmír existuje jenom díky lásce. Všechna stvoření vznikla díky Jeho tvůrčí síle. Ta není ničím jiným než přitažlivými silami lásky. […]

Píseň mého srdce XLVI

Jaký jsi zažehla oheň v srdci mém jiskřičky štěstí zazářily znovu volání Věčnosti zní buňkami všemi je kovem tekutým, co mně jimi proudí Šepoty s výkřiky jsou tichem mým a slova kvetou na oltáři lásky kroky zní ozvěnou nekonečných časů na březích věčna malé dítě hraje si Je hlasem ticha nalezené mládí zářivý démant v mých rukou se […]

Meditace

Slovo meditace v poslední době dostalo velmi široký význam. I podnikoví manažeři říkají, že si budou muset ten obchodní návrh promeditovat a je dost obvyklé se takto vyjadřovat u lidí o chvílích, kdy nic nedělají, a vlastně jen tak lenoší, čtou si knihu a něco obdobného. V křesťanství se zase často toto slovo užívá ve významu něco si důkladně promyslet, probrat […]

Co jíst?

Dva zenoví mniši putovali mlčky deštivým dnem. U zablácené cesty nalezli mladou dívku, která přes ní nemohla přejít. Starší mnich jí vzal do náručí a přenesl jí. Oba potom pokračovali dál a až před klášterem ten mladší už to nevydržel a řekl: „ Mnich se přeci nesmí ženy dotknout.“ A starší mu odpověděl: „Ty ji […]

Píseň mého srdce V

Jedné neděle navštívil mistr kostel, kde sbor zpíval zvláště pro něho. Po bohoslužbách se ptal sbormistr a někteří zpěváci: Líbil se vám zpěv? Byl v pořádku, řekl Jógánandadží bez nadšení. Ó, tak se vám přece jen nelíbil? ptali se dále. To bych netvrdil. Když potom naléhali na vysvětlení, řekl mistr konečně: Technicky bylo provedení bezvadné, […]

Píseň mého srdce XXVII

„Moje chyby jsou příliš hluboko zakořeněny, než abych mohl ještě učinit duchovní pokrok“, přiznal jednou žák mistrovi. „Boj proti mým špatným zvyklostem je tak namáhavý, že jsem zcela vyčerpán.“ „Myslíš, že bude zítra pro tebe lehčí s nimi bojovat než dnes?“, zeptal se mistr. „Proč ke starým chybám přidávat denně nové? Jednou se přece k […]