Individuální kurz Náda jóga

Kurz Náda jóga

Náda jóga je jógou zvuku. V klasických jógových textech platí za přímou cestu pro hlubší poznání sebe sama a vnitřní transformaci. Zvuky totiž nejprve znějí z vnějšku, ale pronikají i pod povrch. Tělo je pak dokáže vnímat uvnitř sebe sama.
~
Na kurzu náda jógy se budeme snažit o to, abyste se odpoutali od zvuků z vnějšího světa, a vnímali zvuky svého vlastního těla. Náda jóga vám dokáže přinést i okamžité účinky. Uklidní mysl, sníží úzkost a přinese radost, štěstí a novou energii.

 

Co vám přinese kurz náda jógy?

›  schopnost naslouchat vnějším zvukům
›  vnímání sebe jako jednoty s nimi
›  umění naslouchat svým vnitřním zvukům
›  schopnost jinak vnímat a využívat hudbu
›  nalezení svého vnitřního zvuku.
~

 

Jak kurz probíhá?

Veškeré kurzy jsou individuální. Znamená to, že se Vám budu během kurzu věnovat naplno.
Domluvíme se, jaká frekvence kurzu Vám vyhovuje, jaké termíny a poté budete moci nalézt cestu.
Všechny kurzy jsou placeny hodinově a to sazbou 500 Kč. Vedu rád jak začátečníky tak i pokročilé
ale pouze s touhou a odhodláním se naučit něco nového.

Prakticky to tedy znamená dlouhodobější, poctivou práci na sobě, při níž se budeme věnovat nejen tělesným cvičením pro pružnost a zdravé tělo, ale také dechovým technikám, které mají velký vliv na mysl, různým druhům koncentrací a meditací, ale také pochopení základních etických zásad života a jejich přenesení do běžného života. Stanete se tak člověkem, který bude mnohem vědoměji a plněji vše prožívat. Nemusíte se obávat náročnosti, i když jste začátečník, s láskou jde vše lehce.

~

~ Dotaz na kurz Náda jóga ~

  • Nebo máte nějaké dotazy nebo poznámky ke kurzu?