Hrajeme hru se svým vlastním Já?

„Ve hře, kterou hraješ se svým vlastním já, prohráváš a vyhráváš zároveň.“ Rabíndranáth Thákur: Česání ovoce, L II. Možná hrajeme hru, možná nehrajeme a myslíme si, že vše je pravda, možná je vše součástí hry jiné, i my sami. Co víme o hře? Každý však si je vědom toho, že neexistuje hra, v níž by […]

Píseň mého srdce XXV

Flétna čeká na dech svého mistra. Mistr stále hledá dokonalou flétnu. (Rabíndranáth Thákur – Světlušky) Čekám na Tebe, Pane, je vždy podobno ladění nástroje. Vždyť Ty jsi vesmírnou harmonií a vše je součástí Tvého orchestru. Nekonečné množství hráčů, kteří jsou zároveň nástroji, vytváří hudbu, kterou znáš jen Ty. Jen její odlesky k nám občas zazní, […]

Tantra – sexuální cesta k bohu?

„Láskou orientovaný člověk je zbožný člověk.Láska může vzniknout jen u hluboce duchovních a zbožných lidí.Sex může mít každý. Lásku však ne.Prostřednictvím lásky je ve vás vše– meditace, modlitba i Bůh.To mínil Ježíš, když řekl:Bůh je láska.“ Bhagavan Šrí Radžnýš Tantra! Podivné, tajemné slovo. Někdo si myslí, že jde o výjimečný sexuální zážitek, či zvláštní propletenec lidských […]

Píseň mého srdce I

Jak to jen zpíváš, Pane můj! Naslouchám vždy v tichém úžasu.Tvá hudba prozařuje svět. Její tep pulzuje od mraku k mraku, od oblohy k obloze.Svatý proud tvé hudby proniká všechny kamenné hradby a spěchá dál a spěchá dál.Tolik bych se chtěl připojit ke zpěvu tvému, ale marně zápasím s hlasem.Chtěl bych aspoň mluvit, ale řeč […]

Píseň mého srdce II

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. Ev. sv. Jana, I, 1-3 Toto Slovo je vibrací obsahující v sobě vše projevené a projevující se v podobě […]

Píseň mého srdce XXIII

Že láska hřích je? Z vůle boží jest, neb z vůle boží dáno nám ji nést. Vždyť zlem i dobrem vládne Všemocný – nač tedy sluhu měl by stíhat trest? (Čtyřverší Omara Chajjáma, 107) Celý vesmír existuje jenom díky lásce. Všechna stvoření vznikla díky Jeho tvůrčí síle. Ta není ničím jiným než přitažlivými silami lásky. […]

Píseň mého srdce XLVI

Jaký jsi zažehla oheň v srdci mém jiskřičky štěstí zazářily znovu volání Věčnosti zní buňkami všemi je kovem tekutým, co mně jimi proudí Šepoty s výkřiky jsou tichem mým a slova kvetou na oltáři lásky kroky zní ozvěnou nekonečných časů na březích věčna malé dítě hraje si Je hlasem ticha nalezené mládí zářivý démant v mých rukou se […]