Tantra – sexuální cesta k bohu?

Tantra - sexuální cesta k bohu?

„Láskou orientovaný člověk je zbožný člověk.
Láska může vzniknout jen u hluboce duchovních a zbožných lidí.
Sex může mít každý. Lásku však ne.
Prostřednictvím lásky je ve vás vše
– meditace, modlitba i Bůh.
To mínil Ježíš, když řekl:
Bůh je láska.“

Bhagavan Šrí Radžnýš

Tantra! Podivné, tajemné slovo. Někdo si myslí, že jde o výjimečný sexuální zážitek, či zvláštní propletenec lidských těl v nekonečné souloži a laskání. Jiný spojuje toto slovo s chrámy v Khadžuráhu či Konáraku se stovkami reliéfů erotických pozic. Mezi paperbackovými příručkami, výbory ze Shakespeara v kapesním vydání, Vojně a míru zkrácené na sedmatřicet stra, je také možno nalézt návod, jak „zvládnout“ celoživotní umění tantrických jogínů v sedmi nocích vrcholících nekonečnou extází. Tehdy muž i žena dokáží svou rozšířenou vnímavostí rozeznávat nesčetné množství pocitů, barev a vůní svých těl a mistrně ovládají každý nerv a sval vlastního těla. Mohou na dálku dosahovat duchovního spojení, které je schopno vyvolat orgasmus. Tantra probouzí telepatické a jiné nadnormální schopnosti. No prostě něco úžasného! To všechno a ještě spousta dalších polopravd, skutečností i mýtů obestírá tantru.

Jiří Mazánek: „Já rád lidem podávám ruku, protože je vnímám, jací jsou. A když odcházím, tak jim vysílám ze sebe to nejlepší, co mám. Musíš to dělat vědomě. Všechny milovat. A oni o tom nemusí vědět. Pak se stáváš láskou samou. Nevíš o tom. Je to nesobecké.“

K přílišnému pochopení tantrických praktik nepřispěla ani kniha Tantra lásky, která se na našem trhu objevila vedle různých erotických časopisů. Jsou zde zneužita autorská práva dřívějších překladů, tantra je opět zjednodušena na pouhé sexuální uspokojení a vůbec nepřihlíží k hlubokému duchovnímu významu tohoto starého učení. Dokonce i mezi samotnými jogíny v naší zemi se dnes často o tantricích hovoří trochu s úsměškem jako o eroticích, kteří se nechtějí vzdát sexu.

Jiří Mazánek:„Vím o ženách, které provozují tantru, ale ve skutečnosti jsou mimo. Vnímají praxi rozumem, ale ne srdcem. V normálním sexu, ale především v tantře nesmí být žádná rozumová kontrola. Jedině nadsmyslová vnímavost. Nechat se strhnout, dojít k orgasmu a vybít se – to není cíl. Ty musíš energii ovládat, ne ona tebe.“

I u nás měla a má tantra své znalce a praktiky. V roce 1961 zemřel náš proslulý fotograf František Drtikol, probuzený mistr, který měl s tantrou velké zkušenosti. Jeho odvážné akty obletěly světové výstavy právě proto, že nepůsobí jako pornografie, ale něčím nevyslovitelným se přibližují obdobným východním zobrazením. Drtikol cvičil jógu, zabýval se buddhismem a meditací. Nakonec zanechal fotografování, jen občas maloval zvláštní mystické obrazy a plně se věnoval duchovní praxi. Ze záznamů jeho myšlenek a dopisů vyplývá, že poznal smysl tantrického učení.

Co tedy vlastně tantra je? Je skutečně jednou z duchovních cest ke splynutí s Bohem, jejímž prostředkem je sexuální akt? Či je jen bezuzdným miliskováním zaobaleným rouškou náboženství a geniálně využívajícím sílu i slabost lidského těla i ducha? Je to skutečně věda, život, pravda, podstata? Je skutečně blízko opravdovému poznání?

Jiří Mazánek:„V tomto případě znamená slovo tantra nit, která spojuje všechny duchovní i sexuální praktiky, abychom dosáhli jednoty.“

V hinduismu i v józe se pracuje s mužským principem, mužskou energií, kterou symbolizuje bůh Šiva. Je znázorňován jako falus, vztyčený mužský úd. V této podobě se nazývá – lingam. Ženská energie se znázorňuje jako otevřené ženské pohlaví – jóní. Tantry učí, že uvnitř každého ženského jóní je lingam. Toto pozorování odpovídá anatomicky klitorisu, který je při vzrušení schopen erekce a připomíná tak vnitřně obsaženou bisexualitu ženy.

Obdobné pojetí nacházíme též v čínské taoistické filozofii, kde je mužským principem jang a ženským jin. Ty jsou znázorňovány jako spolu navzájem propletené, což znamená, že v sobě zároveň obsahují opačný princip. Fakta přírody, železné zákony, neměnné a platné jako sama země. Každý z nás má v sobě ukrytou bisexualitu.

Jiří Mazánek:„Mně se někteří jogíni smějí, když říkám, že jsem ženská. Některé své tvary, jako třeba boky, mám jako ženská. Ale necítím se jako homosexuál. Hodně rozumím ženské povaze. Často s ženami nemusím vůbec mluvit a vím, jaké mají problémy. Radil jsem třeba dívce, která nevěděla, jak přijít o panenství nebo jak vychovávat děti, ačkoli sám děti nemám. Tady je to rada jakoby psychologická, sexuologická, ale ve skutečnosti vlastně nemusíš radit konkrétně, ale nastává tady jistý druh vnitřního spojení, při němž se probouzí pochopení problému beze slov. A to je už tantra!“

Naše bytost se totiž neskládá pouze z hmotného těla, které vnímáme svými smysly, ale též z těla jemně hmotného, astrálního, jež nás neviditelně obklopuje. Jsou citliví lidé, kteří toto astrální tělo vnímají jako barvy, jako vlnění, teplo, chlad či odpor. O některých lidech se říká, že mají fluidum, lidské teplo, nebo jiní přinášejí s sebou nervozitu, neklid, napětí. To vše je vytvářeno pro někoho neviditelným a pro jiného zase naopak velmi dobře vnímatelným „obalem kolem těla“, prostoupeným nesmírným množstvím kanálků, jimiž proudí životní energie. Kanálků je prý 72 000, ale jen tři jsou nejvýznamnější: sluneční nádí, sloužící ohnivé mužské energii, měsíční nádí, sloužící chladivé ženské energii, a nejdůležitější nádí v lidském těle – sušamna, kterou proudí probuzená energie s názvem kundalíni šakti neboli hadí síla. Tato energie je promítnutím nejvyšší božské síly v nás a z ní vychází veškerá energie, kterou máme. Záleží jen na nás, jak ji využíváme nebo zneužíváme. Kundalíni šakti je u každého soustředěna v sexuální oblasti. Pohlavním stykem se částečně stimuluje probuzení kundalíni. Milenci ji občas spontánně zažívají přirozenou přitažlivostí životních energií během milování. Hluboký dech, pohyby v sexuální oblasti, výměna životního dechu a vydávání určitých milostných zvuků – to vše jsou faktory, které hrají roli při stimulaci hadí síly. Úloha kundalíni ve využití fyzické lásky k pozvednutí do vyšších úrovní je prvořadá, protože bez její nadsmyslové energie nemůže milování proniknout do těchto oblastí vědomí. Tantrické přísloví říká: „Není nic v tomto ani v dalším světě, co je za sférou působnosti kundalíni.“

Fyzické tělo, jakožto chrám duše, má své zahrady, řeky, svatyně a brány. Je místem uctívání Boha, jemuž sloužíme v chrámu svého těla, a tím poznáváme své nejvyšší Já. Tantra učí, že existuje devět bran tělesného chrámu: anus (řiť), pohlavní orgány, ústa, nos, dvě oči, dvě uši a fontanela otevírající vrcholek hlavy. Je úžasné, jak příroda spojuje všechny tyto brány s filozofií tantry. Nebo je tomu naopak? Těmito otvory uniká životní energie. Proto je třeba je uzavírat. Například uzavírání anusu se provádí stažením kruhových svalů, přirození pohlavním spojením, úst hlubokým polibkem, očí víčky při meditaci nebo vzájemným pohledem vyměňujícím energii, fontanely přikrytím dlaní. Při uzavření bran by mělo docházet ke vzájemné výměně energií.

Jiří Mazánek:„Pravý tantrik nepotřebuje pouhé mechanické způsoby k uzavírání tělesných bran, protože svou tělesnou energii ovládá a neuniká mu. Začátečník by je však měl praktikovat i mimo sexuální akt. V případě aktu může být ideální stav, kdy je lingam v jóní, ústa spojená polibkem – tím dochází k vzájemné výměně energií, zatímco ostatní tělesné brány se uzavírají, aby energie neunikala – stažení řitních svalů, přikrytí fontanely, přikrytí uší.“

Jeden z nejznámějších tantrických obřadů se nazývá Obřad pěti „M“ podle začátečních písmen názvů jeho částí v sanskrtu. Jsou to obilná zrna – mudra, ryba – matsja, víno – madja, maso – mamsa a pohlavní spojení – maithuna. To je symbolika prvků: země, vody, ohně, vzduchu a éteru. na počátku obřadu, který obvykle začíná o půlnoci během tmavé části měsíční fáze, se do hořícího ohně vhazuje trochu potravy s odříkáním mantry (zvukové vibrace působící na mysl i tělo). Při intimním, nejčastěji červeném osvětlení, které stimuluje mužské pohlavní centrum, se zapálí vonné tyčinky a pustí jemná, přirozená rytmická hudba. V indické klasické hudbě je základní frekvence mezi 7 – 8 cykly za sekundu. to je identické s rezonanční frekvencí zeměkoule a frekvencí kundalíni, když se aktivuje, s vlnami mozku při meditaci a rezonancí celého těla v tantrické extázi.

Pár si spolu sedne, žena na levé straně, napijí se vína jen pro chuť a stimulaci těla a mysli. Potom snědí maso a rybu, nakonec si rozdělí obilná zrna nebo ovoce a začnou se věnovat milostné hře. Během extatického spojení energie kundalíni stoupá a klesá po páteři obou partnerů, rezonuje a slaďuje se s původním tvořivým Slovem vesmíru (Óm, Ámen).

Sám Obřad sedmi nocí tantry většinou vyžaduje přítomnost mistra – gurua. Partneři se postupně učí vnímat své tělo, dech, pohlavní vzrušení, pocity a myšlenky. Vše by mělo být pomocí praktik tantry ovládnuto a překonáno, než se přistoupí nebo vůbec nikdy nepřistoupí k pohlavnímu spojení. Sedm nocí je pouze symbolických, protože tato práce na sobě je velmi obtížná a dlouhodobá. Trvá třeba celý život. Bylo by velmi zjednodušené se domnívat, že něčeho podobného jsou schopni erotomani, které baví jen a jen souložit a v hlavě nic jiného nemají. Naopak, jen vysoce duchovní lidé jsou schopni zbavit se veškerého svého chtění a plně se odevzdat.

Jiří Mazánek:„Já jsem velmi dlouho meditoval, cvičil, žil jako mnich, potlačoval jsem sex, masturbaci. Avšak nakonec se energie, která se ve mně nahromadila, musela nějakým způsobem uvolňovat. Sex přišel jako potřeba po dlouhodobém celibátu. Nejde zde o vyspání s ženou, o uchvácení druhého. Sex se stal meditací, mantry vyvstávaly samy od sebe, nastal naprostý klid, jakoby zastavení v čase. Je možný i opačný postup – od sexu k meditaci. Můj byl však tento.“

Existuje ještě mnoho dalších praktik a vědomostí, které je třeba ovládat při provádění tantry – umění silných jedinců. Ale nade vše je vlastní vědomá zkušenost a kvalifikovaný učitel – guru. Nikdy nesmíte mít pocit kontroly, vše musí být spontánní, ale nesmíte klesnout do podvědomí. Tehdy se dostáváte pod vliv sil, které mohou být nebezpečné vám i druhým. I to patří mezi zákona tantry, jež může být cestou k Bohu … i pádem do pekel.

Líbání

Hluboký polibek je výměnou vitálních šťáv mezi partnery. Tantra učí, že při milování páru těla vytvářejí jemné sekrety, které jsou navzájem vitalizující a sytící. Sliny mají speciální vlastnosti, které jsou účinné při sladění jin a jang sil v páru. Tantrické milostné techniky doporučují, aby žena, když se blíží orgasmus, umístila špičku svého jazyka proti patru svých úst za horními zuby. Jazyk je potom nabízen partnerovi, aby mohl jemně a láskyplně sát sladké sliny vytvářené při jeho vrcholu. Je to zvláštní tajemství, že sliny mají velkou léčivou a hojivou hodnotu pro celý pár.

Tantrické spisy zdůrazňují, že horní ret ženy je jednou z nejvíce erotogenních částí jejího těla. Vysvětlují tuto zvláštní citlivost jemným nervovým kanálkem nádí, který spojuje její patro a horní ret s klitorisem.

Orální sex

Jóní se považuje za nejsvatější část ženského těla s nepovažuje se za nečisté. Spojení milostných šťáv se slinami vytváří unikátní chemicky nabitou vazbu, která má jak hmotné, tak magické vlastnosti. Horní a dolní energie se mohou úspěšně vyměňovat a cirkulovat. Když spojíte ústa s jóní, zkuste meditovat a představit si sama sebe pijícího ze zdroje nesmrtelnosti, nevyčerpatelného zdroje života. V Kámasútře je popsáno osm druhů orálního sexu s lingamem. Je-li prováděn sexuální styk ústy ženy, vrací se semeno ke svému původnímu majiteli. Tantrický pohled je, že semeno by mělo být zadrženo a každé jeho vydání by mělo znamenat vědomý akt. Žena by svá ústa měla užívat jako druhé jóní.

Pozice 69

Je podle tantry nejúčinnější pro vzájemné jemné nasycení, cirkulaci energie a výměnu, probuzení transcendentální schopnosti mysli. Jazyk muže je užíván jako druhý lingam. Před ejakulací by měl muž změnit pozici tak, aby ležel na zádech.

Zadržování semene

Cítí-li muž, že je blízko ejakulace, měl by zavřít ústa, zatnout zuby, otevřít doširoka oči, stabilizovat svůj dech bez úsilí, dýchat do břicha a ukazovákem a prostředníkem levé ruky tlačit na akupresurní bod ping-i, nacházející se palec nad pravým prsem. Ale jsou i jiné praktiky, dechová cvičení, mentální opakování manter, vizualizace, meditace, tlak jazykem na patro.

Vzájemná absorpce

Při milování by měl lingam zůstat v jóní, jak jen lze nejdéle, a nepustit semeno. Ale také přílišné potlačení semene je nepřirozené a oslabující. Jestliže však žena sobecky a opakovaně vyčerpává svého partnera, provádí ve skutečnosti formu vampirismu. Pití šťáv z jóní (lotosový nektar) se provádí lingamem nebo ústy. Pití slin je nejlepší způsob, jak posílit jang. Také lze pít výměšek z prsou při vzrušení ženy, což je vynikající pro omlazení. Sekrety z prsou se mohou vyskytovat také na čistě jemné, nehmotné úrovni.

Tajemné laškování

Všechny východní kultury kromě Židů a později křesťanů byly polygamní. Laškování muže s více než jednou ženou se nazývá podle čínských textů tajemným laškováním. Účinně se tak stimulují vitální síly mužů a žen a získá se vzrůst magických sil více než v monogamním vztahu.

Na Východě byla dívka vdávána s vědomím, že bude manžela sdílet s jinými ženami. Polyandrie se vyskytovala spíše tou formou, že si bratři vzali jednu manželku. Podle taoismu má žena nevyčerpatelnou zásobu jin síly. Tajné učení říká, že jsou-li dvě nebo více žen pohromadě v úzkém kontaktu, živí a stimulují zásobu jin, vytvářejíce magneticky nabité pole psychické energie. Účinek na muže je zdvojení potence a posílení jeho jang síly. Je-li pohromadě více žen v harmonii, mají sílu transformovat smyslové do nadsmyslového.

Sestertví a lesbická láska

V Indii byla v zámožných rodinách vždy dívka vychovávána společně s dívčí přítelkyní. Věřilo se, že to posiluje ženskost. Lesbické vztahy v těchto svazcích byly úplně normální. Na rozdíl od mužské homosexuality nebyla lesbická láska trestná ani u Židů. Jenom na Západě se spojuje lesbismus s perverzí a nedělá se žádný rozdíl mezi jeho formami. Esoterní učení klade důraz na důležitost polibků mezi ženami a na vzájemnou orální stimulaci úst, prsou a jóní. Východní učení doporučuje milostné vztahy mezi ženami, ale nepovažuje je za alternativní heterosexuální lásce.

Masturbace

Mužské semeno je nejvzácnější majetek a nemá být bezstarostně ztráceno. Mladý muž do šestnácti let může provádět masturbaci, ale neměl by ejakulovat, protože zeslábne a poškodí své vnitřní orgány. Autoerotismus bez ejakulace může pomoci získat kontrolu sexuální energie a uvědomit si vzájemný vztah dechu, myšlenek a výronu semene. To posiluje sexuální sebedůvěru. Pak je muž připraven k transcendentální heterosexuální zkušenosti. Je-li nesprávná dieta, není kvalitní semeno a nemůže být praktikami jógy úspěšně sublimováno. Potom je lepší ejakulovat. Také při sexuálních tlacích, které se neuvolní jógou ani heterosexuálním stykem, je masturbace s ejakulací poslední možnost. Symptomy sexuální energie, která se snaží uvolnit, jsou vřídky, trudovitost a kožní vyrážky. Masturbace s ejakulací by se však neměla stát zvykem, protože semeno je živá esence, obsahující hmotné i duchovní kvality muže, a nemělo by být promrháno, nýbrž transformováno.

Masturbace u ženy

Zvyšuje tok jin esence a pomáhá získat kontrolu nad sexuálními reflexy. Lze používat sexuálních pomůcek, ale doporučuje se, aby byly součástí přírody (různé plody s tvarem lingamu).

Protože žena může prožít více orgasmů za sebou a vlny slasti v ní stoupají, je nejdůležitější mentální postoj. Tuto blaženost má nabízet Šivovi nebo si představit, že se miluje s idealizovaným archetypem milence.

Vzájemná masturbace žen

Zdvojuje potenci, jin esenci a ženskost. Ženy dostávají plnější tvary, stávají se nesobecké, soucitné a jejich těla zkrášlí své ženské kvality. Tantrické přísloví říká, že jemné věci se stanou jemnějšími, dají-li se dohromady.

Mužská homosexualita

Tantry ji odsuzují, ale nepovažují za ni vzájemné laskání bez orgasmu a masturbace s orgasmem. Přísně se zakazují orální a anální sex, protože nedochází k žádné výměně životních esencí.

Anální sex tantra nedoporučuje pro energetickou ztrátu ve svalstvu a nebezpečí infekce. A když některá žena anus muži nabídne sama od sebe, měl by se tohoto zvyku zdržet. Anální sex a různé degenerativní a perverzní sexuální praktiky se nazývají obrácená kundalíni. Ta může vzniknout též strachem, přílišnou fyzickou námahou, náhlým šokem, nervovou posedlostí nebo plným žaludkem při milování.

Na rozdíl od toho není v tantrických praktikách odsuzován styk v období menstruace, nýbrž naopak doporučován. Jogín přijímá posilující a omlazující síly menstruační krve. Žena by měla při milování převzít aktivní roli sedíc na ležícím muži.

Věrnost

Sexuální věrnost je buď celoživotní, nebo během určitého obřadu. Celoživotní věrnost je i po smrti, na věčnost. Věrnost během obřadu znamená, že je spolu pár po určitou dobu za určitým účelem. Slouží k tomu i určitý svatební miniobřad, který přetrvává, i když se některý z partnerů ožení nebo vdá. Manželské svazky se tedy v tantře nepovažují za překážku.

Jiří Mazánek a Pavel Maurer 

Playboy, č. 9/1991; verze, kterou si v redakci přepracovali a Pavel Maurer si přidal vlastní úvahy. Původní verze se ztratila.
Tantra – sexuální cesta k bohu?