Tantra – sexuální cesta k bohu?

„Láskou orientovaný člověk je zbožný člověk.Láska může vzniknout jen u hluboce duchovních a zbožných lidí.Sex může mít každý. Lásku však ne.Prostřednictvím lásky je ve vás vše– meditace, modlitba i Bůh.To mínil Ježíš, když řekl:Bůh je láska.“ Bhagavan Šrí Radžnýš Tantra! Podivné, tajemné slovo. Někdo si myslí, že jde o výjimečný sexuální zážitek, či zvláštní propletenec lidských […]

Tantrické milování

Nejsilnějším pudem v člověku je pochopitelně jako u každého živého tvora touha žít, přežít, prostě být, nezemřít. S ním souvisí a hned na něj se logicky navazuje touha se rozmnožovat, udržovat rod ve svých dětech. To vše je člověku vrozeno právě proto, aby na Zemi stále trval život. Proto je ve světě živých tvorů vzájemná […]

Kundaliní šakti

Panuje mnoho nedorozumění a neznalosti ohledně této božské ženské energie, protože existuje hodně knih, v nichž je o ní zmínka od lidí, kteří s ní vůbec nepracují, pouze jenom převzali informace ze zdrojů, které nejsou směrodatné. Proto je třeba se přidržet nejprve tradičního pojetí a vysvětlení této energie a teprve potom je rozšiřovat o modernější […]

Tantrické milování

Nejsilnějším pudem v člověku je pochopitelně jako u každého živého tvora touha žít, přežít, prostě být, nezemřít. S ním souvisí a hned na něj se logicky navazuje touha se rozmnožovat, udržovat rod ve svých dětech. To vše je člověku vrozeno právě proto, aby na Zemi stále trval život. Proto je ve světě živých tvorů vzájemná […]

Rozhovor Vojtěcha Lavičky s Jiřím Mazánkem

Jiří Mazánek. Mnozí jej znají jako skladatele a interpreta meditativní hudby. Jiní jej znají především jako inspirátora a vydavatele deset let vycházejícího časopisu Dotek, informujícího všechny zájemce o různorodé duchovní proudy o dění v této oblasti. Další jej znají hlavně jako učitele náda a mantra jógy. Ale Tantramagazín jej požádal o rozhovor protože je také […]

Slova lásky

Strana 1 z 3 Od tohoto čísla se spolu budeme pravidelně setkávat, abychom si povídali o lásce. Záměrně neříkám pouze o sexu, přestože si o něm také budeme mnoho povídat. Myslím si však, že skutečný sex nemůže bez lásky existovat. Možná mi budou někteří odporovat a říkat, že bez ní sex možný je. Samozřejmě, že […]

Tantra – lekce učitele lásky Jiřího Mazánka

„Pro trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, šel sněhem, ale v duši věčný máj, šel vichřicí a slyšel zpívat kosy. Pro trochu lásky šel bych světa kraj, jak ten, kdo stojí u dveří a prosí…,“ kráčím po schodech do druhého patra a zastavuji se přede dveřmi, kde […]

Tantra je láska (teprve potom sex)

Historicky i archeologicky je prokázáno, že uctívání ženského principu, matky a ženy jako bohyně, bylo základem všech starověkých kultura a náboženství. Označení tantra však začali používat až Indové, v jejichž zemi je dosud zachováno několik chrámů s takovými erotickými výjevy, jaké si ani v nejbujnější fantazii neumíme představit. Přitom jsou to skutečné chrámy a žádné […]