Tantra – lekce učitele lásky Jiřího Mazánka

„Pro trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, šel sněhem, ale v duši věčný máj, šel vichřicí a slyšel zpívat kosy. Pro trochu lásky šel bych světa kraj, jak ten, kdo stojí u dveří a prosí…,“ kráčím po schodech do druhého patra a zastavuji se přede dveřmi, kde stojí napsáno “Učitel lásky Jiří Mazánek” a kde také visí cedule „Vyzujte se, prosím.“ – Tedy se poslušně vyzouvám.

Podvoluji se vítacímu obřadu, jinak řečeno vplouvám do láskyplného objetí hudebníka, učitele jógy a tantry a vydavatele časopisu DOTEK, Jiřího Mazánka, a nořím se do pohankového polštářku, který je mi záhy nabídnut.

Tantra k tobě přišla také jako nějaká slečna? (Vyzvídám poté, co je mi složeno několik komplimentů, po nichž ženy prahnou.)

Dostal jsem se k tantře přirozeným během věcí. Prostě ke mně přišla sama. To, co říkáš, je zjednodušená představa, že přijde nějaká slečna. Spíš bych to vyjádřil tak, že jsem celý život hledal lásku a personifikoval si ji do nějakých slečen nebo paní. Pro mne však nebylo důležité, jak vypadaly, ale spíš co a jak cítily. Zda lásku vnímaly stejně jako já.

Jak ty vnímáš lásku?

Říkám-li, že jsem hledal lásku, myslím tím, že jsem hledal souznění, pochopení a společné vnímání. Když jsem myslel, že jsem ji konečně našel, snažil jsem se o to, aby všechny naše prožitky – mé vlastní prožitky a prožitky mé partnerky – byly společné. Brzy jsem zjistil, že existuje něco víc než milování a sex, proto jsem se chtěl té bytosti – ženě (hledal jsem spíš ženy než muže, čímž samozřejmě nechci nic říkat proti homosexualitě) hluboce odevzdat. Proto bylo pro mě také zásadní, jestli to také dělala ona. Když jsem zjistil, že to nedělá, rozešli jsme se, protože to pro mě bylo málo. Vlastně to spíš dopadlo tak, že se ty ženské rozešly se mnou, protože se chtěly víc bavit a třeba si i zaflirtovat…

Ženám scházívá mazlení a tady se zdá, že ho měly dostatek. Nemyslíš, že příčina rozchodu mohla být jinde?

Domnívám se, že pro mé partnerky začalo být příliš vážné, čím se zaobírám a čeho chci dosáhnout. Pochopily, že stojím o něco hlubšího než jen o nějaký povrchní vztah. – Ale možná, že si to tak vysvětluji jenom já. Třeba jsem pro ně nebyl tak přitažlivý nebo jsem nesplňoval jejich představu.

Nepozbyl celkovým zvážněním situace milostný akt na dráždivosti?

Odevzdávám-li se, nastává jiný vnitřní stav než při klasickém sexu, kdy pociťuji vzrušení a rozrušení, zrychlení dechu a pohybů a tak dále. Pociťuji naopak zklidnění, zastavení a touhu setrvat v klidu – byť při vzrušení.

Ještě předtím, než jsem se o tantře dozvěděl, že existuje, stávalo se mi při milování, že jsem slyšel určité mantry. Shledal jsem, že je to nějaké jiné, ale ženám jsem o tom neříkal. Byla to pro mě vnitřní zkušenost, kterou jsem si uvědomoval, ale tím vzniklo cosi jiného než jen obvyklé milování. Takto nyní chápu milostný akt.

Jaký je rozdíl mezi tantrou a volnou láskou? Zvnějšku to obvykle splývá.

To je velký rozdíl. Většina lidí si představuje, že tantra je volná láska, gruppensex, promiskuita apod. Při tantře nemusí být víc partnerů. Ale to neznamená, že by to nebyla pravda. Tantra také není mužská záležitost, protože v praxi to vypadá tak, že muž má více partnerek.

Podstata tantry stojí na společném základě nás všech. Každý z nás má v sobě oba druhy energií – mužskou a ženskou. Smyslem tantry je probudit v mužích i v ženách ženskou energii, čili bohyni v nás, a tu energii určitým způsobem vyzvednout vzhůru – zjednodušeně řečeno do hlavy, kde sídlí mužská energie a tam tyto energie spojit. Takové spojení, které je duchovním, nejen fyzickým, dovádí ke kosmickému zážitku osvícení. Ženská síla je tu mnohem důležitější než mužská, protože statickou mužskou energii rozumovou, a tedy nepohyblivou, oživuje ženská energie šakti.

Znamená to, že čím má muž více partnerek, tím více má šanci k hlubšímu prožitku?

Obvykle nejsou partnerky tak schopné, aby postačila jedna. Kdyby byly šakti vysoce vyspělé, tak jedna stačí. Ale protože nejsou, a my jsme možná na druhou stranu natvrdlí a nejsme schopni svou mužskou energii dostatečně zjemnit, potřebujeme více partnerek. Zdánlivě to vypadá jako gruppensex, nebo nějaká promiskuita, ale ve skutečnosti by se v tomto soužití měla zachovávat naprostá věrnost. Teď to není myšleno z nějakých důvodů citových, vlastnických nebo že by se mohlo něco chytit…, ale je to myšleno v duchovním smyslu. Při pohlavním aktu totiž nenastává spojení pouze v místě pohlavních orgánů, nebo jako nějaké citové pochopení, ale nastává spojení na těch nejjemnějších duchovních úrovních, kde jsou obsaženy naše hluboké zkušenosti. Milující se duše se navzájem sobě otevřou a nastává nejenom smísení šťáv, pocitů a třeba i myšlenek, ale i zkušeností. Pro tantrika nebo tantričku není možné, aby se s kýmkoli vyspali a nebyli si věrni. V jejich vztahu existuje věrnost jako v jakémkoli jiném partnerském vztahu.

Říkal jsi soužití? Myslíš tím skutečné soužití, nebo setkávání se?

To záleží na tom, jaké jsou možnosti. Ideální by bylo, kdyby spolu všichni žili. V takových podmínkách si mohou předat co nejvíce. Není to však důležité až tak, protože vyspělí tantrici se mohou spolu setkávat i na dálku.

Setkání znamená výměnu energií a výměna energií je vzájemné propojení se na energetické úrovni. Kolování energie mezi partnery je zároveň společnou meditací. Není to prvoplánové uspokojení nebo pro vybití napětí, naopak je to zvýšení energie a vzájemné posílení. Velkou roli přitom hraje, v jakém stavu se partneři nacházejí, zda jsou myšlenkově rozptýleni nebo navzájem vyladěni.

Co se při takovém aktu děje?

Pohlavní orgány vysílají jednak určité esence, kterými jsou fyzické tělesné šťávy, jež vylučují jak mužská, tak i ženská pohlaví a tato se pak na fyzické úrovni spojují. Potom se také vylučují a spojují esence energetické, a představa a uvědomování si této energetické výměny a koloběhu energie vznikající při fyzickém spojení, líbání a myšlenkovém a nemyšlenkovém spojení, které je důležité postupně prožívat a zažít.

Mluvil jsi o spojení muže s několika ženami. Je přijatelná i opačná možnost?

Spíš je to tak, že muž má víc žen. Žena nepotřebuje tolik mužů, ale to neznamená, že nejsou ženy, které jsou mistryně tantry. Mistryněmi jsou naopak ženy, které muže do tajemství tantry zasvěcují. Ony mají energii, jež to způsobuje. Jako například můžeme uvést chrámové tanečnice dévadásí, které jenom samotným tancem probouzejí energii přihlížejících a vytahují ji vzhůru.

Při chrámových obřadech docházelo i k fyzickému spojení?

Obvykle ne. V opačném případě to bylo jen jakési spočinutí, kde dévadásí udržovala stahy své jóní (vagíny) vzrušení muže, zároveň zadržovala jeho ejakulaci a vytahovala ženskou energii vzhůru do jeho hlavy.

Zmiňoval jsi také obřadní zpěvy manter. Jakou roli hrají při samotném pohlavním aktu?

Slovo mantra pochází ze sanskrtu a v překladu znamená prostředek čistící mysl. Jsou to určitá slova nebo více slov, která při opakování velmi silně působí na mysl, protože obsahují zvukové vibrace šakti, energie vytlačující zbytečné myšlenky. Získáváme tak klid a vlastnosti bohyně, kterou při tantře uctíváme. Mantry jsou velmi důležité a užívají se při všech tantrických obřadech. Žena (i jednotlivé části jejího těla) je uctívána jako bohyně a k tomu slouží určité mantry, které se při obřadu vyslovují. Jsou uctívány i části mužského těla. Takovému druhu uctívání se říká njása.

Četla jsem knížku od čínského autora Mantaka Chia „Kultivace mužské sexuální energie“ a píše se v ní o zadržování spermatu. Je tato technika, jejímž domovem je Čína, podobná tantře, která vznikla v Indii?

Těžko říci. Buď se obě techniky vyvinuly ve stejnou dobu, nebo do Číny přišly z Indie. To už dnes nemůžeme vědět.

Upřímně řečeno, těžko si představit muže, který by zadržoval sperma dobrovolně a pořád. To, co se nabízí, bývá přece lákavé?

Zadržování semene je důležité a neznamená to, že se zadržuje vždycky. Například Mantak Chia prosazuje taoistickou praktiku spočívající v zadržování a cvičení s tzv. studenou energií. Cvičí se tedy cviky bez vzrušení. V tantře se naopak cvičí s horkou energií, se vzrušením.

Pokud je to možné, semeno se zadržuje vždycky. Zároveň jsou adepti účastnící se tantry rozděleni do tří skupin. Jedni cvičí s obrazci, jantrami nebo konkrétními obrazy bohyň, nebo soškami. Druzí mohou cvičit i s konkrétní ženou, která zosobňuje bohyni. Ti, kteří jsou trošku silnější, myslí se tím psychicky silnější, mohou cvičit se skutečnou ženou, mohou na její jóní meditovat, ale nedotýkají se jí, ani s ní nemají soulož. Připuštěni budou jen ti nejsilnější, když guru – ten nejdůležitější v tantře – usoudí, že smějí kontakt provádět.

Co bys sdělil zájemcům, které jsi právě získal?

Tantra v žádném případě neznamená obyčejnou soulož. Vždyť když se chce docílit co největšího uspokojení, muž vyvrcholení zadržuje co nejdéle. Milovat se jednoduše pro uspokojení, anebo dělat to tantricky, je velký rozdíl. K tomu je však potřeba se ještě dopracovat.

ptala se Pavlína Brzáková pro časopis Hustler – únor 2000

Tantra – lekce učitele lásky Jiřího Mazánka