Meditační hudba

Často se setkáváme s tím, že lidé praktikující nějaký druh meditace či  duchovní praxe, si uvědomí, že jim může velmi pomoci hudba. Tu se odeberou do specializovaných obchodů a shánějí meditační hudbuhudbu k meditaci nebo pro meditacimeditativníuklidňující hudburelaxační hudbuhudbu léčivou nebo dokonce duchovní.
Obdobné termíny se také objevují na obalech CD od mnoha autorů, kteří je nahráli. Rozhodnout se, co si z toho velkého množství nahrávek vybrat, vyžaduje zkušeného prodejce – což bývá málokdy, protože to by to vše musel sám naposlouchat, nebo doporučení od zkušených kritiků. S tím je ovšem také problém, protože poté, co přestal vycházet časopis Dotek, kde bylo každý měsíc kolem 20 nezávislých kritik na takto orientovanou hudbu, nejsou časopisy, v nichž by byli vydavatelé ochotni zveřejňovat takovéto kritiky. V západních zemích je ovšem obvyklé, že na kvalitní hudbu tohoto druhu jsou v hudebních časopisech také vyhrazena místa a můžete se dočíst na jedno CD i kritiku od více autorů, aby byl zaručen širší pohled.
U nás nezbývá zájemci nic jiného, než se spolehnout na doporučení těch, jimž věří, nebo pravidelně poslouchat pořad Oáza či Mezi Drakem a Hadem na Českém rozhlase 3, Vltava, kde se obdobná hudba hraje a nebo nakonec se rozhodnout intuitivně, když si CD nemůže v obchodě většinou poslechnout.
Pro všechny tyto hudbychtivé zájemce bych měl pár doporučení.
Nejprve si je třeba vyjasnit, k jaké meditaci budu hudbu používat. Sednu si v tichu se zavřenýma očima a nechám hudbu, aby uklidňovala mou mysl? Nebo si lehnu co nejuvolněněji na záda  a nechám hudbu prostupovat všemi buňkami svého těla, aby se rozeznělo? Nebo se budu na něco soustředit – čakry, části těla atd. a tam hudbu směrovat?
Nebo si hudbu pustím k cvičení třeba jógy, léčení reiki, šiacu nebo masáži? Nebo chci spíše hudbu k pohybové, taneční, až dynamické meditaci? A nebo hledám hudbu, která mi přivolá andělské či jiné bytosti? Chci snad uvolňovat  určité bloky tělesné, emocionální, mentální, energetické? Je ovšem mnoho dalších možností. Je tedya třeba zvážit, co vlastně chci – pokud to ovšem sám vím – a podle toho vybírat.
Je-li však z čeho? Mezi množstvím tzv. meditační a další hudby je spousta braku, hudby, kdy sami autoři nevědí, co hrají a nazývají to tak, jak zájemci vyžadují.
Buďte tedy opatrní a spoléhejte se především na sebe!
Setkáte se s tím, že vám bude vyhovovat něco jiného, než třeba kamarádovi.
Důvod je prostý. Každý jsme na nějakém stupni poznání a vnímání. Na tom nám
vyhovuje jiná energetická a další výživa než na dalším. Časem se to mění, stejně
jako společnost, již vyhledáváme nebo vztahy, které vytváříme. Avšak i toto vše
je nutné posuzovat správně, ne vše hned razantně rozbourávat při prvním pocitu,
že je třeba vše změnit. Buďte citliví. Právě tomu vás naučí správná meditace a
meditační hudba.
Meditační hudba