Hrajeme hru se svým vlastním Já?

„Ve hře, kterou hraješ se svým vlastním já, prohráváš a vyhráváš zároveň.“ Rabíndranáth Thákur: Česání ovoce, L II. Možná hrajeme hru, možná nehrajeme a myslíme si, že vše je pravda, možná je vše součástí hry jiné, i my sami. Co víme o hře? Každý však si je vědom toho, že neexistuje hra, v níž by […]

Tantra – sexuální cesta k bohu?

„Láskou orientovaný člověk je zbožný člověk.Láska může vzniknout jen u hluboce duchovních a zbožných lidí.Sex může mít každý. Lásku však ne.Prostřednictvím lásky je ve vás vše– meditace, modlitba i Bůh.To mínil Ježíš, když řekl:Bůh je láska.“ Bhagavan Šrí Radžnýš Tantra! Podivné, tajemné slovo. Někdo si myslí, že jde o výjimečný sexuální zážitek, či zvláštní propletenec lidských […]

Meditace

Slovo meditace v poslední době dostalo velmi široký význam. I podnikoví manažeři říkají, že si budou muset ten obchodní návrh promeditovat a je dost obvyklé se takto vyjadřovat u lidí o chvílích, kdy nic nedělají, a vlastně jen tak lenoší, čtou si knihu a něco obdobného. V křesťanství se zase často toto slovo užívá ve významu něco si důkladně promyslet, probrat […]

Co jíst?

Dva zenoví mniši putovali mlčky deštivým dnem. U zablácené cesty nalezli mladou dívku, která přes ní nemohla přejít. Starší mnich jí vzal do náručí a přenesl jí. Oba potom pokračovali dál a až před klášterem ten mladší už to nevydržel a řekl: „ Mnich se přeci nesmí ženy dotknout.“ A starší mu odpověděl: „Ty ji […]

Bhakti jóga

„Nyní se budeme zabývat vysvětlováním bhakti čili svrchované lásky. Pouze ta tvoří povahu svrchovaného uctívání Toho. Láska je také nesmrtelná. Když člověk obdržel svrchovanou lásku, stává se dokonalým, nesmrtelným a spokojeným. Svrchovaná láska nemá povahu žádosti, nýbrž zřeknutí se všech tužeb“ Nárada,  Bhakti sútry (1-4,7) Bhakti jóga Zájemce o jógu, přijde-li do nějakého kurzu nebo […]