Legenda o Golemovi

Za panování císaře Rudolfa II., který byl velkým ctitelem alchymie a astrologie, žil v Praze též proslulý RABBI JEHUDA LÖW BEN BÉZALEL. Nejprve působil jako zemský RABBI a školský rektor na Moravě, potom přešel na 11 let do Prahy, později do Poznaně a nakonec se zase vrátil do Prahy, kde se stal vrchním rabbim a tento […]