Píseň mého srdce – listopad 2007

Sukham astu sarva džagatam – Kéž jsou šťastny všechny bytosti

Tato tisíce let stará buddhistická mantra mi zní stále v uších a pochopitelně jistě i všem členům celosvětového buddhistického společenství jakéhokoli směru. Pokud jsou opravdovými soucítícími bytostmi, tak by měla nejen znít. To je jen první stupeň vibrace těchto nádherných slov, která by mohla změnit svět. Ta je třeba podložit skutečnou vírou v jejich účinek, aby se dostala silná vibrace lásky do srdce, to se probudilo, otevřelo a začalo lásku vyzařovat do celého světa, do celého vesmíru. Toto vyzařování potom přejde úplně nenápadně do slov a činů praktikujícího tuto mantru. Vše bude zcela přirozené a vy se nebudete muset nutit k všeobjímající lásce, prázdným frázím, že někoho milujete nebo bezobsažnému objímání těl druhých. Toho ostatně zažíváme dost od těch, kteří je provádí naprosto mechanicky, naučeně, prázdně, protože se to tak v duchovních či esoterických kruzích dělá.

Buďte si vědomi svých myšlenek

Je toto vše možné? Nejsou to opět zase jen slova? Můžeme milovat a soucítit vřele a ne pouze naučeně? To vše vždy záleží na nás samých. Milióny lidí opakují tuto mantru a kdo ví, kolik z nich je schopno toto cítit? Podívejte se, kam něco obdobného dospělo u křesťanů a vše se stalo jen zvykem. Ale i mezi nimi jsou samozřejmě ti, kteří zažívají všeobjímající, boží lásku. Vše totiž záleží opravdu na tom, zda žijeme rozumem nebo srdcem. Někdo si při tomto vyjádření myslí, že se mluví proti rozumu a jeho používání a nabádá k slepé víře a poslušnosti. Ano, i k tomu byli a jsou lidé zneužíváni. Přitom je však podstata jen v tom, jak pracujete se svou myslí. Jestli dovolíte, aby vám ji někdo ovládal, stane se z vás slaboch a stéblo ohýbající se ve větru. Avšak to první ovládání je na vás.

Pozorujte své myšlenky. Uvědomujte si, jaké jsou. Zjistěte, čím se vaše mysl stále zabývá. Uvolněte se a nechte k sobě vše přicházet samo. To je jedno, zda to provedete při pozorování přírody, naslouchání zpěvu ptáků, bublání potůčku či šplouchání mořského příboje, zda při poslechu vám vyhovující hudby, napuštěné vaně přijemně teplé vody, při sexu nebo v klidném posezení v křesle. Je úplně jedno, zda bude ráno, poledne, večer či půlnoc, zda budete sám nebo s někým. Naprosto při všem – třeba na záchodě. Vždyť zakladatel džinismu Šivadží dosáhl osvícení v podřepu při močení. Nemusíte hned dosahovat nějakého osvícení, či meditace. Zjistěte jen něco o sobě. Zjistěte, co se vám stále navrací do mysli. Zkuste objevit, proč se vám tam něco znovu a znovu objevuje. Jistě to není náhoda, má to příčinu. Nemusíte kvůli tomu chodit k psychologovi a platit drahé peníze. Malá báseň na toto téma (limerick):

Nejlepší je ze všech lidí jenom psycholog.
Zbaví vás všech závislostí, zbaví vás všech drog.
Jenom jedna zůstane pak vám,
věřte mi – já vím, co povídám –
jen váš skvělý psycholog.

To byla jen malá odbočka, každý se nějak živí a zároveň pomáhá. Neznamená to však, že bychom si neměli dávat pozor na podvodníky, kteří jsou všude. Jestli však najdete stále se opakující, vyvstávající myšlenky a dokonce i jejich příčinu, bylo by úžasné, kdybyste ji mohli odstranit. Někdy to znamená čin, slova, jindy odpuštění, třeba i sobě samému, případně zanechání něčeho. Ze všeho nejdůležitější je však nezačít z toho dělat problém, který teď musím vyřešit, protože jinak se nehnu z místa. Tím si přiděláte ještě další starost a dáte také třeba možnost jiným si na vás vydělat.

Pozorujte vědomě svou mysl

Vaše mysl se začne bránit a nabízet vám mnoho krásných řešení. Především to budou různé úniky, abyste nemuseli nic se sebou dělat a vyhledávali pomoc všude možně a ve všem možném. To se brání vaše já, které je líné a pohodlné, nevědomé a nechce přestat existovat, abyste nepocítili vnitřní světlo, radost a lásku. Doporučuje vám vše možné jiné, co vám je přinese. Nedejte se, prosím. Pozorujte mysl a zjistíte, odkud toto vše přichází. Zkuste jen vše pozorovat, nekomentovat, nic neřešit, dívat se a nereagovat na to. Je to zpočátku velmi těžké. Přesto zkuste vše zanechat a odevzdat se. Vaše odevzdání se ovšem nesmí stát sněním a rozplýváním se ve fantaziích, byť by byly sebekrásnější. Zachovejte bdělost.

Tehdy vám pomůže mantra, modlitba, jakákoli pozitivní slova, která VĚDOMĚ oprakujete. Tato slova v sobě mají obrovskou sílu a energii, které uvolníte opakováním. Nejprve začnou vytlačovat všechny ostatní myšlenky, potom se probudí ve vás k životu a nakonec prozáří vaše srdce. Nebude již z kamene, bude živé, cítící, opět se budete umět smát a plakat, pomáhat druhým. Stanete se součástí celosvětového společenství, kde jsme všichni navzájem propojeni jako bratři a sestry, jako jedna velká rodina. Budete zažívat opravdovou lásku a milovat druhé. Je to jediná cesta, jak skončí ve světě nenávist a zloba. Začněte, prosím, ve své mysli, ve svých srdcích a nepřestávejte. Věřte si.

Kéž jsou všechny bytosti šťastny.
Óm šánti óm.

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce – listopad 2007