Samota

Píseň mého srdce

Každý člověk je někdy sám. Otázka je, proč se v samotě ocitnul, jestli z vlastní vůle, nebo vlivem okolností, či byl do ní dokonce uvržen. Říká se, že samota je dobrá, že prospívá. Ale všeho moc škodí. Stejně tak, je – li moc lásky, může to také někdy vadit, když pořád někoho omlouváme, neřekneme mu pravdu a ve skrytu se trápíme.

Samota je hezká věc, žije – li člověk sám se sebou v míru a má – li co dělat.

J.W.Goethe

Samota smutná

Když mě opustila milovaná dívka, byl jsem smutný a strašně sám. Láska nás spojila v jednu bytost a z ní byla polovina odtržena. Nebyl jsem celistvý a trvalo dlouho, než jsem byl schopen se s tím smířit a přijmout to. Tehdy přicházeli někteří přátelé a říkali mi, že ona za to nestála. Nevážila si mé lásky, a že je tolik jiných a lepších. Chtěli mi pomoci, děkuji jim, vlastně měli pravdu. Ale je to asi takové, když někomu, koho tíží smutek, říkáte, že by měl být vesely. Ano, měli bychom být veselí, radovat se, je to ozdravné pro duši i tělo, ale taková slova nepomohou. Na ta dojde, až někdy v závěrečné etapě, když se ze svého osamění již sami skoro vyhrabeme.

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.

George Sandová

Ve Starém zákoně se píše, že Bůh dal Adamovi družku, aby nebyl sám. Také každé indické božstvo má svou Šakti, jen tehdy je jejich energie celistvá. Nejdůležitější poučka v tantře je, že Šiva bez Šakti je šáva (mrtvola). Tato ženská energie dává inspiraci, je tvořivá a doplňuje energii mužskou. Když nastane čas, hledá každý, ne pouze vlivem svých hormonů, svůj doplňující protějšek. Je to ve skutečnosti touha po lásce, jejíž úplnost je do nás vložena. My jsme obrazem Boha, který je dokonalý. I my chceme být podobně dokonalí, úplní, aniž si to většinou rozumově uvědomujeme. Zároveň však budeme vždy sami jako sloupy v chrámu, ač podpírají společnou stavbu. A tak hledáme druhého, s nímž bychom sdíleli společnou cestu.

Zpívejte, tancujte, veselte se, tak jako tak, je každý z vás sám, tak jako jsou osamocené struny loutny, ačkoli je rozeznívá stejná píseň.

Chalíl Džibrán

A tak, i když máme po boku někoho, koho milujeme, nebo si to myslíme, protože nedokážeme být sami, tak zůstáváme sami i tehdy.

Bojíš – li se samoty, nežeň se.

A.P.Čechov

Samota tvořivá

Většina umělců, když chce tvořit, odchází do samoty, aby měla klid. Přesto potřebuje inspiraci, protože je – li umění vytvářeno pouze rozumem, není v něm srdce. A aby v něm srdce bylo, musí být zdroj inspirace, láska k němu, obdiv k němu. Nejčastěji se říká, že umělce líbají Múzy. To bylo devět žen z řecké mytologie, z nichž každá inspirovala k něčemu jinému. Jak taková Múza líbá? Je to zvláštní stav vytržení, kdy vše samo přichází, je sdělováno, vy jste pouze průlivem, odevzdáváte

se tomu proudu, přestáváte byt sami sebou. Co je to jiného než láska? Jak pravil Leonardo da Vinci: Když není láska, tak co potom? Ačkoli jde o ženy, nemůžeme mluvit o erotice, ač v díle třeba i erotika je. Jde spíše o samu esenci lásky. Ovšem umělec musí být schopen se tomu políbení Múz otevřít, být na ně připraven. Potom je samota úžasný zážitek. A takový člověk se necítí vůbec sám, má to nejkrásnější spojení.

Nejsilnější člověk na světě je ten, kdo je nejvíce sám.

Henrik Ibsen

Osamělé ženy

Podle statistik umírají muži dříve než ženy, takže jich je ve společnosti více. Také se jich více rodí – to tak příroda zařídila, aby se udržel rod – ale zároveň se více než 50% manželství rozvádí a ženy zůstávají často samy, pokud je to ve věku přes 50 let. Je ještě více dalších důvodů, kdy ženy zůstávají samy, ale každopádně tu máme velké množství osamělých žen. I ty však nechtějí být často samy. Když mají děti, tak se s nimi mohou stýkat a starat o vnoučata. Často také mají kamarádku, s níž navštěvují kulturní a další akce a mohou si popovídat. Podíváte – li se však do seznamek, většinou hledají nějakého muže, s nímž by se sdílely. Chtějí mít dál život naplněný něčím, co bude společné.

Existuje – li na světě něco smutnějšího než osamělá žena, je to žena, která předstírá, že jí to vyhovuje.

Day

Nevím, čím to je, ale s takovým typem žen se setkávám nejvíce. Obvykle se zabývají duchovními vědami či esoterikou, jako by právě zde hledaly ospravedlnění své samoty. Nechci jim ubírat na upřímnosti hledání, i když často hltají bez rozlišování to i to – to neznamená, že muži ne, ale méně častěji – ale hledají opravdu Poznání a Pravdu?

Samota duchovní

Mluvil jsem většinou o samotě, která k nám z nějakých důvodů přišla a většina z nás se jí chce zbavit. U samoty duchovní je tomu právě naopak. Každý poustevník odcházel do samoty lesa či nějaké poustevny, aby zde rozjímal, všeho se oprostil a nerušen hledal Pravdu, Poznání, Boha. Jestli toto vše našel, je otázkou. Někteří v této samotě již zůstali a nevrátili se mezi lidi, Další přinesli druhým poučení, které získali, zakládali třeba kláštery či řády, aby pomáhali a povzbuzovali. Veškeré duchovní učení Indie pochází od ršijů, zřeců, kteří je obdrželi ve svých osamocených meditacích. Mojžíš, Ježíš, Buddha, Milarepa, ale mnoho dalších odcházelo do samoty, v níž zůstávali delší dobu, dokud nezískali nejvyšší zkušenost. Toto vše byla jakási víra v to, že nebyli sami. Často slyšíme, že nejsme nikdy sami, že Bůh je stále s námi. Někteří tomu věří, ale většina pochybuje. Aby nepochybovala, potřebuje vlastní vnitřní zkušenost. Lidé proto odcházejí na nějaký čas do tmy, asketicky se mučí třeba půsty, hledají zážitky na společných akcích spiritistických, šamanistických, meditačních, u nohou guruů jen proto, že nechtějí být sami, ale stále tu jednotu nezažívají. Její zkušenost se však nedá vynutit. Musíme se sebe vzdát a vlastně přestat hledat. Jsme součástí celku, ale uvědomuje si třeba ruka, že je člověkem? A stejně tak si my musíme uvědomit nemyšlením na sebe a na oddělení to, že nejsme sami, že jsme vždy součástí celku. A takové pochopení a využití samoty může proběhnout kdekoli. Nemusíme být někde v lese nebo na shromáždění duchovně usilujících, může se to stát při jakékoli činnosti. Vstoupíme do samoty, která není samotou, je věčnou jednotou.

V samotě si dlím

v samotě si přebývám

v samotě si sním

sám sobě se zdám

Samota mě vyprazdňuje

samota mě plní

vše skryté mi ukazuje

vše v ní je i není

V samotě je ticho

samota i hudbou zní

máš – li správné ucho

vše rozeznáš v ní

V samotě jsi sám

nebo také se všemi

samota je chrám

znějící modlitbami

Do samoty vstoupím

i když nejsem sám

duši svou vykoupím

v Pravdě vykoupám

Samota