Píseň mého srdce – ZÁVISLOST (2.část)

Můžeme vůbec po něčem toužit?

Řeknete si jistě, že nejste mniši, tak proč bychom nemohli po něčem toužit? A říkáte si to správně. Vždyť touha po něčem je hnací silou života. Díky ní jsme schopni tvořit a vlastně i žít. V ní se projevuje boží tvořivá síla ženské energie šakti, která oživuje mrtvé formy. Jde jen o to, o jakou touhu jde, jak jí využijeme a použijeme a jestli se nestaneme jejími otroky (viz např. internet). To bychom si potom nemohli vychutnat ani dobré jídlo, krásu přírody, koncert, nebo milování. Avšak pozor – vše toto v nás zanechává dojmy, otisky v mysli, nebo se zapíší emoce do jemněhmotného těla. A každé opakování tyto otisky zesiluje, až vzniká  případná závislost. Jak z toho začarovaného kruhu ale ven? To bychom potom nemohli vůbec nic! A toho se pro jistotu někteří opravdu drží a mají tak pěknou závislost a především strach ze sebe sama.My musíme vše provádět jednak vědomě-ne rozumově, ale zároveň i spontánně – ale nebýt strženi. To za normálních okolností není možné, musí se provádět ještě něco dalšího, abychom to dokázali. Je třeba meditovat, modlit se, očišťovat se, jak tělesně tak mentálně. Je možné čistit mysl mantrami a pokorou. Někdy je možné provést intenzivnější, delší vnitřní očistu, o samotě, nebo naopak na společných setkáních s obdobně laděnými lidmi, kteří jsou pak navzájem posíleni společnou energií stejného cíle.Není to vůbec jednoduché. Závislost vzniká postupně na čemkoli a většinou si to ani neuvědomujeme. K tomu je třeba být bdělí a uvědomělí, jak ostatně praví Ježíš v evangeliu.

Touží někdo po nepříjemném (dvéša)?

Jistěže netouží. Ale často jsme toho svědky u druhých. To je však posunuté měřítko toho druhého a oko samo sebe nevidí. Copak může být příjemné nechat se mlátit při sexu? Pro někoho je to asi přitažlivé chování, protože jinak by si to ti, co to chtějí, nenechali líbit a nevzrušovalo by je to. Copak je příjemné trápit se zvedáním činek apod. ve fit centru? Jistěže ano, sport uvolňuje endorfiny navozující příjemné pocity – a pak mohou být i jiné důvody, např. estetické (touha seznámit se s někým, být atraktivní, fit a mít sám ze sebe dobrý pocit a uspokojení). Proč lidé vyhledávají tzv. adrenalinové sporty? Ty opět uvolňují do těla látky způsobující ohromnou radost. A proč je někdo zamilován do člověka, který ho mučí, trápí, případně si ho neváží a způsobuje mu často psychickou, nebo i fyzickou bolest? Asi je nějakým způsobem závislý, např. je submisívní masochista a právě toto ho těší a jinak si vztah ani neumí představit. Nebo je na cestě, kdy na začátku je nevědomý a zatím neví jak danou situaci řešit, a nebo si řeší svou karmickou zápletku. 

Nevědomost (avidja)

 

Přes toto všechno se praví v Jóga sútrách, že nevědomost je živnou půdou všech ostatních příčin utrpení, ať jsou projevené, neprojevené, neschopné se projevit, nebo přeměněné (JS,II,4). Ta vidí v pomíjejícím trvalé, v nečistém čisté, v bolestném příjemné a v nejá já. (JS,II,5). Vede nás to jen k tomu, abychom nebyli nevědomí. To se lehko řekne, ale nestane se to samo sebou. Nevědomost je tak zakořeněná v samé naší podstatě (stejně jako vědomí pravdy), že neodpadne jen tak.

K hledání pravdy, je třeba vyvinout usilí a nepolevit v něm, vlastně nikdy nepřestat v této cestě. A to je to, co činí náš život zajímavým. Jinak bychom se třeba také mohli nudit, kdybychom neměli, co překonávat.

 

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce – ZÁVISLOST (2.část)