Píseň mého srdce – únor 2009

Co je to dharma?

Ve východních duchovních cestách se často setkáváme s tímto termínem. Můžete být zmateni, protože zjišťujete, že různí učitelé ho různě vysvětlují. Pokusím se k jeho obsahu přiblížit, co nejvíce a nejjednodušeji. Co nejblíže proto, že slova v sanskrtu mohou mít v různých kontextech vždy různé významy. Především bych zdůraznil na prvním místě, že jde o řádzákon. V tomto smyslu má celý vesmír a vše v něm svůj řád, všeobecně platný, universální pro všechny bytosti v tomto vesmíru. Proto nejstarší duchovní směr na indickém subkontinentě se nazývá sanátana dharma, věčné náboženství. To se nesnaží vnucovat jakákoli dogmata a poučky, či vyhrožovat odplatou za hříchy, naopak dává každé bytosti možnost pochopit zákony které by měli všichni dodržovat. Pak budou v souladu s věčným řádem a nebudou mít problém. To znamená, že budou jednat správně. Nebude-li tomu tak, půjdou proti přirozenému řádu věcí a svým narušováním po čase způsobí výchylku od rovnováhy, harmonie všech součástí vesmíru. Ten se bude snažit opět dostat zpět do původního vyváženého stavu, který je pro něj přirozený, a tím bude zdánlivě “trestat” toho, kdo to způsobil. Ve skutečnosti však člověk či někdo jiný trestá sám sebe.

Tím se dostáváme k druhému hlavnímu významu slova dharma a tím je povinnost. To je výraz, který obvykle nemá nikdo rád. Proč bych měl mít nějaké povinnosti? Bohužel však svým zrozením vcházíme do určitého řádu věcí a dostáváme i určité povinnosti. Ty záležejí na pohlaví, místě a času zrození, společnosti, ale postupně se také mění věkem a dalšími okolnostmi. Potom je velmi těžké pochopit správně, co je dharma a co adharma, tedy to, co jde proti řádu. Proto zde máme učitele na různých úrovních, kteří se nám v tom snaží pomoci a vysvětlit nám, jak jednat. Všeobecně se dá říci, že bychom měli jednat správně, dharmicky. To je však velmi relativní. A je to pravda. Co je správné záleží na rozlišení více faktorů, které vstupují do dané situace a pak rozhodnutí. To pochopitelně záleží také na úrovni našeho vědomí a našich vlastnostech, sklonech, prostě karmickém základu, s nímž jsme se zrodili, a který jsme dále svým životem vytvářeli. V tomto smyslu se pak každý v oné situaci rozhodne po svém a nebude většinou ani schopen jinak.

Můžeme však všeobecně říci, že správné rozhodnutí je to, které nejde proti tvoření. Co to znamená? Vesmír a z něj povstalá příroda, jíž jsme součástí, má své učité přírodní a· přirozené zákony a ty bychom neměli porušovat, spíše je vhodným způsobem využívat, napojit se na ně svou vlastní tvořivostí a přispíváním. Dáme-li totiž něco, co neškodí, dostaneme zpět také to, co nám bude prospívat. My všichni jsme totiž spolu vzájemně propojeni, ať si to uvědomujeme nebo nechceme uvědomit. My všichni nejsou jen lidé, ale též zvířata, rostliny, “neživá” příroda, i vše další neviditelné našim očím, na jiných úrovních, které jsou jemnější a zatím je nejsme schopni vnímat.

My nejsme pouze fyzické tělo

Již jsem zde vícekrát mluvil o makrokosmu a mikrokosmu. A opět se k tomuto pojetí dostáváme. Naše bytost se skládá z více úrovní, v sanátana dharmě se jim říká kóši, těla, která do sebe zapadají a zároveň se vzájemně prostupují. Není to nic nového, jen si to musí umět člověk dát vždy do správných souvislostí. Nikdo nepochybuje o tom, že má energii, že myslí a cítí. A právě to jsou tři důležítá těla, která se vzájemně ovlivňují, jsou propojena nejen mezi sebou, ale též s fyzickým tělem. Každé z těchto těl potřebuje svou výživu, správné vyladění a je třeba mu věnovat pozornost. Pak začne správně pracovat a prospívá nám. Proto je třeba dodávat tělu energii, napojit se na ty správné zdroje nejen v potravě, ale též na nejvyšší zdroj. Musíme se zabývat svými myšlenkami, pozorovat je a rozlišovat, které jsou správné a které vyloučit. A je třeba věnovat pozornost svým emocím, pokusit se pochopit příčiny jejich vzniku a postupně je přeměnit na emoce pozitivní, tvořivé. Právě tato tři těla tvoří tzv. jemněhmotné tělo, které je nositelem všech našich činů, slov a myšlenek, otevřeným systémem, který lze kdykoli ovlivňovat a tedy změnit a tím přispět ke zlepšení svého karmanu. A všechna tato těla může ovlivnit především meditace.

Důležitost zdraví

Tím se opět dostáváme k tomu, že není snadné meditovat. Leckdo si myslí, že když si sedne a delší dobu setrvá v mlčení se zavřenýma očima a pokud možno bez pohybu, je to meditace. Meditace je však bdělý, tvořivý, velmi živý proces, při němž opravdu dochází k přeměně a nerozumovému pochopení. Při meditaci se vskutku propojují všechna naše těla, postupně se můžeme spojit i s nejvyšším, věčným zdrojem všeho a čerpat z něj nejen energii, ale i poznání. Abychom to vše mohli dělat, nesmí nás bolet nohy, žaludek, hlava, záda atd. K tomu nedochází, ovládneme-li fyzické tělo cvičením, správnou výživou, vyléčením případných nemocí, ale ovládneme-li též svou mysl, emoce a energii. To je velmi náročné a záleží to hodně jen na nás a našich správných rozhodnutích.

Prosím, věnujte tedy pozornost všem těmto složkám, znovu a znovu se pokoušejte správně jednat, protože dharmické jednání je i to, kdy se vám nepodařilo uskutečnit správné rozhodnutí, ale pokoušíte se znovu. A najděte se správného učitele, sad gurua, který vám může hodně pomoci. Mějte se rádi a mějte rádi i ostatní. To vše vám přeji z celého srdce.

Jiří Mazánek

 

Píseň mého srdce – únor 2009