Píseň mého srdce – leden 2011

Všechny velké náboženské systémy i skutečně duchovní nauky nám nabízejí určité zásady, podle nichž bychom se měli řídit, abychom správně žili v souladu s boží vůlí či vesmírnou harmonií a dosáhli tak sjednocení našeho malého já s věčným, neprojeveným Bytím a přitom ve všem stále přítomném a projeveném Bytí.
Ovšem tyto zásady je možné chápat velmi individuálně jak osobně, tak i v pojetí různých duchovních učitelů, až se jeden diví, jaké mohou být rozdíly.

Následování zásad

Do jaké míry je třeba následovat předepsané zásady? Pro západní svět je nejznámější židovské Desatero přikázání božích. Nikdo většinou nepochybuje o jeho pravdivosti a smyslu, ale skoro nikdo je v jeho celku nedodržuje. Když přišel Ježíš se svými dvěma přikázáními, může se každý z následné historie přesvědčit, jak křesťanská církev svou lásku projevovala bližnímu a jaký rozkol to církvi přineslo nebo dokonce úplný odklon.
Tak bychom mohli pokračovat dále a obdobně u všech dalších náboženství. Jejich podstatou je láska – ale je lidmi správně pochopena? A dokážou vůbec lidi následovat tuto velkou ideu?

„Všechno, co děláme, je jen kapka v oceánu. Ale bude-li tato kapka chybět, je vše ztraceno.“
Matka Tereza

„Bůh nám propůjčuje sílu, abychom mohli jeden druhému pomáhat“.  Král Artuš

Všechno již dávno víme, vše jsme již tisíckrát slyšeli. Ale naše uši jsou stále hluché, slyší jen to, co chtějí a naše vůle slabá, následuje jen to, co se jí hodí. A přesně podle toho si také lidé vybírají svou duchovní cestu a učitele – pokud si ovšem vůbec chtějí nějakou duchovní cestu vybrat.

Duchovní chytráci

Už vícekrát jsem potkal ženy, které se zamilovaly – tak to totiž u nich většinou bývá – do nějakého duchovního „bratra“, ten se s nimi párkrát vyspal, dívka otěhotněla a hle! Dozvěděla se, že „duchovního“ muže děti nezajímají, že on následuje „duchovní“ cestu, tak ať se stará sama, natož aby snad platil alimenty. V ještě „lepším“ případě – často mezi tantriky – spal muž s každou, kterou oblbnul řečmi, že je to tantra. Tak nadělal velký zmatek v myslích těch žen a sám byl v pohodě. Pokud se všichni dohodnou na komunitě s volnou láskou, kde bude spát každý s každým, tak ať si potom nevyčítají své emoce a zklamaná očekávání. Ale to není tantra! V tantře je třeba především následovat duchovní cestu a jestli budete mít sexuální vztahy s více partnery, musí to přímo doporučit nebo nařídit guru – pokud vůbec nějaký takový je – jinak by to naopak měl zakázat, dokud nejste na takovou věc připraveni. Často tyto věci porušuje právě guru. Neznamená to, že něco takového není možné, ale většina našich „tantriků“, ba všichni, na to není připravena.

„Nemarni život příkazy, hlupáku “  Achilleus

„Bohové nečiní pro člověka to, co má učinit on sám “ Odyssea – Bohyně Athéna

Zdálo by se, že člověk si může dělat, co chce, že příkazy jsou zbytečně svazující. Ale ani jeden z nejsvobodomyslnějších guruů Osho vám nic takového neříká, i když  by to tak mohlo z chování jeho následovníků vypadat. Však řekl, že to učení, co přijde po něm, už nebude on.

Jama a nijama

Také jóga a na ni navazující všechna učení má své zásady. Říká, že jsou to univerzálně platné zásady pro všechny bytosti ve vesmíru a měly by být správně pochopeny a prováděny. Ovšem je na každém, zda ve svých myšlenkách, slovech a činech je bude správně následovat. Jóga nevyhrožuje žádným peklem a zatraceními, ale vysvětluje, co člověk svým životem vytváří. Je na něm, zda tomu věří a jak se rozhodne, má svobodnou vůli hromadit nesprávné činy nebo naopak. Vždyť svět trvá jen díky existenci polarity, přitažlivosti a odpudivosti, dobru a zlu, i když to jsou iluze na neměnné podstatě věčného Bytí. V této iluzi bychom měli žít tak, abychom ji prohlédli, ne o ní jen mluvili. V tomto smyslu je velmi důležité, jestli sobě nebo druhým škodíme a ještě si to „duchovně“ vysvětlujeme jako správné. Snažte se pochopit, že to není jen otázka filozofická, ale to nejpodstatnější pro naši existenci zde.

„Jaký tajtrlík je někdy rozum, když se používá k nesprávným účelům.“
William Shakespeare – Veselé paničky Windsorské

To, co tento svět drží pohromadě, je láska. Všichni o ní mluví a říkají, že milují. Poslechněte si Američany. Láska je však křehká květina, kterou je třeba stále zalévat, jinak nepokvete.

„Myslí si, že milují, protože nepoznali, co je láska“
„Nevěříš na lásku, která nic nežádá?“ Mika Waltari – Egypťan Sinuhet

Nemluvte, prosím, o lásce, v houšti vašich slov se ztratí. Neobjímejte tak zaujatě druhé a neříkejte jim, že je milujete. Nechte promlouvat vaše hořící srdce a každý pohyb vašeho těla. A ta slova, která by se měla vyslovit, si schovejte na ty nejvzácnější a nejintimnější okamžiky vašeho života. Tehdy vystřelí jako šípy nejen z vašich úst, ale z hlubiny celého vašeho bytí. Tehdy a jen tehdy bude vaše láska ryzí, pravá a věčná. Nebojte se jí, nestyďte se za ni, ale nevláčejte ji také na tržiště, aby byla na prodej.

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce – leden 2011