Píseň mého srdce XI

„Naučím vás dávání, ale přijímání;
neučím vás odříkání, ale naplnění;
neučím vás, abyste něco poskytovali,
ale abyste s úsměvem na rtech porozuměli.
Neučím vás tichu, spíš vás učím nepříliš hlasité písni.
Učím vás vašemu většímu já, v němž jsou obsaženi všichni lidé.“

Džibrán Chalíl Džibrán – Zahrada prorokova

Opět se blíží čas, kdy si možná většina z nás uvědomí tu krásnou část našeho já. Čas, kdy se budeme usmívat, dávat a přijímat. Čas, kdy bychom si měli právě o to více uvědomit své malé já i velké Já. Čas, kdy se v nás rodí pravé uvědomění, poznání a láska.

Ten čas je zajisté pořád, vždyť čas neexistuje a spočinutí v objetí lásky je věčné. To jen my si vytváříme hranice pro to, kdy je čas krásnější. Naše představy nám zabraňují slavit každý den, dávat a přijímat každý den, milovat stále. Naše srdce se jen občas rozezní sváteční písní a uslyší velebné dunění zvonů. To vše jen proto, že si neumíme uvědomovat naše velké Já stále. Není to otázka víry, ale otevření se a přijmutí. Otázka pochopení malého já v nás i druhých. Pochopení není samozřejmě shovívavostí, ale také ne kázáním a přesvědčováním.

Každý den a noc mají svou harmonii a my v nich své přesné místo. Nejsme tady proto, abychom to místo hledali. Kdo hledá, mine se cíle. Jsme tady, abychom naslouchali té písni beze slov nebo třeba i písni se slovy. I naše srdce ji stále zpívá. Říkáme srdce, ale zpívá ji vlastně celá naše duše, všechny naše buňky, celé naše bytí. Zpívá ji, ale my neslyšíme, protože se nechceme přidat a tančit. Celá příroda však tančí, jen my se znásilňujeme. Nechtějte tedy zpívat a tančit, nechte své bytí, ať se projeví a vyjádříte život.

„Život je zahalen závojem a skrytý tak,
jak je skryto a zahaleno vaše větší já.
Když však život promluví,
všechny vánky se stanou slovy.
A když znovu promluví,
úsměvy na vašich rtech
a slzy na vašich očích se také změní v slova.
Když život zpívá, slyší jeho zpěv i hluší
a jsou jím zaujati. A když se blíží,
vidí jej i nevidomí, žasnou nad ním
a plni údivu jej následují.“

Džibrán Chalíl Džibrán – Zahrada prorokova

Píseň mého srdce XI