Myšlenky MistraCuang – C‘

150 

100 skladem

Popis

Alfred Strejček – přednes Jiří Mazánek – hudba

Z knihy O nebeském a lidském vybral a upravil Alfred Strejček. Přeložil Jiří Navrátil, vydalo nakladatelství Avatar.
Nahráno 9. 11. 2010 při vystoupení v Olomouci
pořádaném Konfuciovou akademií při Universitě Palackého Nahrávku zvukově upravil Radek Horák.

Čuang-c’ je:

1) historická osoba; „Mistr Čuang“. Patří společně s Lao-c’em
k nejvýznamnějším představitelům filosofického taoismu. Žil ve státě Sung (dnešní provincie Che-nan) na přelomu čtvrtého
a třetího století př. n. l. (bývají uváděna životní data 369–298 př. n. l. nebo 370–286 př. n. l.) v období válčících států a tzv. sta filosofických škol.

2) je zároveň názvem textu, jenž je pravděpodobně kolektivním dílem samotného Čuang-c’a a jeho následovníků. Vedou se spory o tom, zdali text Zhuangzi vznikl dříve než text Tao-te-ťing, či zdali tomu bylo naopak. Většina badatelů se přiklání k druhé možnosti, čili že Tao-te-ťing je starší. Text Čuang-c’, jak jej známe dnes, je výsledkem editorské práce komentátora z období dynastie Ťin Kuo Sianga (zemřel 312
n. l.). Původních 52 kapitol zredukoval na 33, když vyřadil části, které se mu zdály sporné.

Myšlenky MistraCuang – C‘