Mantry: Přehled nejužívanějších manter

Tato kniha je u nás první svého druhu a ani v cizině nevyšlo dílo takto zaměřené. Je z ní cítit úcta k původnímu svatému učení a ne jeho předělávání. Mantry jsou rozděleny podle božstev, účinku a dalších aspektů, vždy přepsány tak, jak se vyslovují a přeložen jejich význam. Vedle toho je také věnována pozornost obdobným přístupům u jiných náboženství. Díky zájmu o tuto knihu, vyšlo již její třetí vydání.

Popis

Tento Přehled nejužívanějších manter autor napsal proto, že doposud u nás ani v zahraničí nic podobného dosud nevyšlo. Přesto je velmi potřebná pro velký zájem nejen mezi jóginy, ale též pro obrovskou neznalost v této oblasti nebo různě zkreslené názory na účinky manter. Již po léta se na autorových kurzech praktikují mantry, kírtany i bhadžany a vždy se setkal s pozitivními výsledky. Vše je potřeba nejprve vyzkoušet. Základem veškeré jógové praxe je mantra, která se obdrží od gurua; není-li guru, je možné si mantru vybrat sám podle potřeby nebo obliby. Časem se dostaví určité poznání a je možné si určit přesněji vhodnou mantru nebo se setkáte s guruem, který vám tu pravou dá. Není nutné kvůli každé mantře utíkat hned za každým guruem, který sem přijede a mantru dává – vždyť samotný nádech a výdech je jednou z nejúčinnějších manter SÓ HAM, když jste si toho vědomi.

Existují námitky, že zde nepotřebujeme zpívat sanskrtská slova, u nichž často vůbec neznáme význam nebo k nim nemáme svou tradicí vztah. K tomu je třeba dodat, že mantra jóga (též džapa jóga popřípadě náda jóga) je nejvíce rozpracována v Indii a vyzkoušená tisíciletími. Energie uložená do slov daných dávnými ršiji je nepochybně účinnější než překlad těchto formulí. Většinou se v nich jedná o názvy rozličných aspektů jediného, univerzálního a všem pravým náboženstvím společného Boha, jehož jsme dětmi, které On skutečně miluje. Svámí Vidjánanda, velký hudebník a zpěvák, doporučuje těm, kteří nejsou na názvy těchto božích aspektů zvyklí a považují hinduismus za polyteistický, aby jen zpívali se správným vnitřním rozpoložením čili bhávou a těmito jmény se vůbec nezabývali. Je ověřeno, že se takto dosatví pocit oddanosti u těch, kdo zpívají, stejně jako u těch, kdo pozorně naslouchají. Mnoho uctívačů se dostane do satvu božské lásky (Bháva samádhi), kdy na sebe zcela zapomenou. Protože se stejné či obdobné praktiky vyskytují ve všech naboženstvích a lze tím poukázat na jednotu jejich vnitřního smyslu, proto zařadil autor alespoň na ukázku jejich užití též u některých jiných náboženství.

Mantry: Přehled nejužívanějších manter

Další informace

Autor

Jiří Mazánek

Rok vydání

2010

Vydavatel

Fontána