Píseň mého srdce

„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je. Pak každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý strom zlé ovoce nese. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.

Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.“

Evang. sv. Matouše, 7,15-21 (volně vybráno)

 

Možná se budu v něčem opakovat, ale nedá se nic dělat – opakování je matka moudrosti. Důvod je jeden jediný – pořád se setkávám s tím samým. Zvykli jsme si říkat, že nám lžou politici a slibují něco, co nesplní nebo třeba potom reklamy v televizi od různých firem, ale my přece nelžeme a už vůbec ne ti, co mám předkládají nejvyšší duchovní pravdy. Musím vás však zklamat. Co svět světem stojí, žijí na něm podvodníci, kteří vás chtějí oklamat a okrást a nevyhýbají se žádné oblasti. Kdo si vzpomene na dobu vlády Rudolfa II. a alchymisty, kteří vyráběli elixír života a kámen moudrosti, tak si řekne, že na takové hlouposti přece dnes už nikdo naletět nemůže. Nejprve si musíme říct, že to hlouposti nejsou – jen je třeba správně porozumět a dále si musíme uvědomit, že v moderní době se nabízí moderní podvody a učení. Opět vzpomenu na slova Ježíše:

 

„Vcházejte těsnou branou, neboť prostorná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí a mnoho jest těch, kteříš vcházejí skrze ně. Neboť těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu a málo jest nalézajících ji“.

 

Evang. sv. Matouše, 7, 13-14

 

Uvažujte a rozlišujte

 

Nebudeme se zabývat většinou lidí, které toto vůbec nezajímá. Neznamená to ovšem, že i oni nehledají svou správnou cestu a že svým vlastním způsobem nenajdou právě tu úzkou cestu, která je přivede k Pravdě. A pak – nikdo nemá patent na Pravdu. Ta je pochopitelně jen jedna a máme ji v sobě obsaženu všichni bez výjimky. A kdo opravdu hledá – byť je jeho hledání zdánlivě nesmyslné – určitě najde. Stačí mít upřímné srdce. Důležité je vědět, že nepojmenovatelné nejde pojmenovat a vyslovit. To, co je věčné, nás přesahuje, my jsme jeho součástí a nemůžeme to spatřit, nýbrž jen zažívat. A zažívat navíc jen zlomek, protože naše tělo nesnese zážitek nejvyšší.

 

Duchovní učitelé

 

V určitém stupni svého hledání zjistí člověk, že potřebuje vedení, někoho, kdo mu pomůže správně pochopit a provádět i určitá cvičení nebo činnosti v běžném životě tak, aby přinesly výsledky nejen hmotné. A zde se naskýtá velké pole pro působnost různých duchovních směrů a jejich učitelů. Když tito lidé – protože to nejsou božské osoby – zjistí, že se i na tomto poli dá velmi dobře vydělávat na upřímnosti a naivitě hledajících, pak si vymyslí cokoli, aby se dobře uživili a co nejdéle s nimi manipulovali. Pak nesmírně škodí nejenom sobě a druhým, ale také skutečným učením a těm, kdo správně vedou. Tak se stává pavědou astrologie, numerologie, magie, tantra a její „tantrické masáže“, ale i léčivá hudba, regresní terapie, rodinné konstelace, práce s kameny, bylinkářství, léčitelství jakéhokoli druhu atd. Vždycky se totiž něco povede a lidé využívají potom legendy o tom, co je možné. Učitelé vám mohou namluvit cokoli, když jim věříte a hlavně jim dáváte své peníze. Jak však poznat toho pravého učitele, když jsou tu dokonce celá centra – a není to jen jedno – která se živí tím, že vám tvrdí, že šíří lásku a předávají Pravdu, zasvěcení atd. , a přitom jen vydělávají na naší hlouposti?

 

„Ti, kteří odstraňují vaše potíže, rozptylují vaše pochybnosti a rozdávají mír, jsou pravými učiteli. Konají božskou práci. Jejich protějšky (ti, kteří zvětšují vaše pochybnosti a nesnáze) jsou pro vás škodliví a je třeba se jim vyhýbat jako jedu.“

 

Svámí Šrí Juktéšvar – Svatá věda

 

Myslím, že nejdůležitější je uvědomit si, že pravý učitel vám dává svobodu, nespoutává vás a nečiní na sobě závislým. To se nevylučuje s tím, že pro jeho působení mu vytváříte podmínky a podporujete ho. Jenom by to nemělo přerůst ve stadium, kdy je narušen váš soukromý život, začnete zanedbávat své ostatní povinnosti, čili dharmu, do níž jste byli postaveni a ubližujete svým bližním proto, abyste si mohli dělat jen tu svou nauku a chodit stále za svým učitelem. Je třeba pochopit, že u skutečného gurua je spojení pořád a trvalé a nemusíte za ním stále běhat s každým problémem. On vás povzbudí k tomu, abyste se problémy naučili řešit sami.

 

„Tak se člověk stává schopen ocenit, co je pravá víra a je také srozuměn se skutečným postavením božských osob, jestliže má to štěstí a zdržuje se v přítomnosti některé z nich. Tím, že bude láskyplně následovat svatá přikázání, naučí se soustřeďovat svou mysl a zaměřovat své smyslové orgány do jejich společného centra – šušumnadváry – brány vnitřní sféry, uslyší svatý zvuk (óm, ámen) jako proud, jímž je posvěcen, začne se pohybovat směrem ke své božskosti.“

Svámí Šrí Juktéšvar – Svatá věda

 

Následujte tedy správně svého pravého učitele a najdete skutečného učitele v sobě a ten vás povede. Ale musíte otevřít své srdce a oči, abyste správně viděli.

 

 

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce