Astrologie

V Meduňce se často dočtete o vlastnostech znamení zvířetníku, dokonce i různé více či méně podrobné předpovědi do budoucna nebo i o jejich vztazích k dalším znamením. Většina lidí to bere jako něco daného, co se nedá změnit, jiní říkají, že jsou to nesmysly, jimiž se není třeba vůbec zaobírat. Jako vždy je pravda někde jinde, nechci říci uprostřed, protože to by nebylo přesné.

Působení planet

Nikdo nepochybuje o vlivu Slunce na změny ročních období, o vlivu jeho erupcí nebo magnetických bouří na počasí a některé přírodní události. Obdobně je tomu tak i s Měsícem. Je na něm závislý mořský příliv a odliv, ženská měsíční perioda a nálady nejen žen. To je jen zlomek působení těchto dvou kosmických těles. Mnohým je také jasné, že různé zlomy v zemské kůře a podzemní vodní proudy také způsobují vyzařování, které může mít vliv na vznik nemocí fyzických i psychických. Začne-li se však mluvit o dalších planetách a vztazích mezi nimi, a z toho vyplývajícího působení na člověka, už to berou lidi s rezervou. Není důvod si myslet, že by i zde nebylo působení. Otázkou je již jen, jak je ten který astrolog vykládá. Stejně tak se nedá popřít, že jsou určité všeobecné charakteristiky jednotlivých znamení. Nelze však říci, že všichni, kdo se zrodili v jednom znamení, jsou stejní. To by byl nesmysl. Avšak i opak. Takže jsme již nějak dopředu naprogramování a nemůžeme s tím nic dělat?

Vliv znamení zvířetníku

I zde bychom nemluvili pravdu, kdybychom řekli, že vše je dáno. Pro toho, kdo rozumí astrologii, nemusím vysvětlovat, že působení planet zde je, že se musí individuálně správně spočítat a vyložit a pracovat s horoskopem vlastně každý den. Zde je však zakopaný pes – nebo co. Tímto přístupen většina lidí přijme to, s čím se zrodili a jen v těch mantinelech lépe či hůře bruslí. A bruslit bude celý život, nic se nezmění a vlivy budou působit a horoskopu bude bezmezně věřit. Je to však výzva k práci na sobě. Je dobré vědět, co nám bylo dáno znamením do vínku – přesněji, co jsme si my sami nadělili, protože je to náš karman, podle nějž se zrozujeme a ten nás zařadí dle našich minulých skutků do tomu nejvíce odpovídajícího znamení zvířetníku. Je dobré vědět, v čem jsou naše slabiny a v čem naše silné stránky. A potom je také důležité znát, zda to chceme využít k osobní proměně a posunout se do vyšší úrovně bytí. A jestli se rozhodneme, tak začít velmi intenzivně a neúnavně na této změně pracovat každým okamžikem svého života.

Proměna znamení

Vliv obzvláště některých znamení je velmi silný a to hlavně u některých lidí. Podle mých článků byste snad mohli dojít k názoru, že považuji některá znamení za méně příznivá, např. Kozorohy a Blížence, ale to byste mě vůbec nepochopili. Každé znamení a člověk individuálně má své kvality a problémy, s nimiž se musí vyrovnávat. Je to na každém osobně. Jenom tím chci říci, že nezačne-li si sebekriticky uvědomovat chyby, které posilují jeho ego a třeba druhým i jemu ubližují, pak nezmenší vliv planet a nehne se z místa, i když bude tvrdit, že to není planetami. Duchovní praxe se snaží usilovat o to, abychom se dostali nad působení svých smyslů, které nás ovládají, za svou mysl, která je nestálá a proměnlivá a ovládá naše chování a tím překonali to, co se překonat dá. Jsou vlivy, které jsou tak silné, že se musíme

pouze naučit využívat jejich síly správně. Takováto přeměna ze člověka na duchovní bytost trvá mnoho let nebo celý život. Jak je psáno v Bhagavadgítě, nic z toho, co se učinilo, se však neztrácí, i když přestanete jednat správně a teprve po letech znovu pokračujete. Vaše myšlenky, slova a skutky jsou tu stále s vámi a vytvářejí vaši osobnost, váš život. Věřte tomu, co konáte, věřte sami sobě. Nepodléhejte vlivu planet, ale nepodceňujte jejich vliv sebevědomím, že se vás to netýká. Jen skutečná duchovní praxe je překoná.

Duchovní praxe

V tomto směru je nabídka obrovská a kolem nás se to jen hemží duchovními lidmi a učiteli. Nedejte se opět mýlit a držte se jediného. Neubližujte, milujte druhé, jednejte dle svého nejlepšího svědomí správně, pomáhejte, kde je třeba jakkoli a čímkoli, dávejte svými pohledy, slovy i skutky , kde můžete. To vše očistí vaši mysl, srdce i tělo. Pak se začnete dostávat do harmonie s vyšší silou, která ovládá běh a vliv planet a vaše znamení se rozpustí do věčného Bytí, kde žádná znamení ani polarity nejsou, jen Láska, Poznání a Blaženost. To se ale předtím opravdu zapotíte.

Rok 2012

Již delší dobu kolem mě lidé i časopisy přímo šílí tím, jaký bude rok 2012. Každý se k tomu vyjadřuje. Jeden můj nesmírně inteligentní kamarád se zcela přestal starat o své zdraví, protože bude stejně konec světa. S dalším jsem se pohádal, když jsem mu řekl, že přikládá příliš velký význam mayskému kalendáři a že by měl spíše pracovat na sobě, než strašit lidi. Sám nebudu rozebírat to, co nastane, neboť nejsem prorok. Těch je tu nyní, kupodivu, opravdu přespříliš. Vím jen jediné – je třeba prožívat každý okamžik života naplno a správně – a třeba i nesprávně, dokážeme-li to. Ale být si toho vědomi. Nečinit zle vědomě. Přiznání chyby jen prohlubuje lásku. A ta láska je jen v našich srdcích. My jsme se zapomněli milovat navzájem. To nám pravil Ježíš a sám tak činil. Učte se to denně, je k tomu stále dost a dost příležitostí. Vždyť láska odpouští, snaží se pochopit a dávat. Obraťte se ke svému srdci a zeptejte se, zda tak činíte. A odpovězte si vy sami pravdivě. Jestli bude konec světa – jako že nebude – nic na tom nezměníte. A nebuďte tak pyšní, abyste si mysleli, že vy jste vyvolení, ti dobří, kteří přežijí. Kdo je dobrý?

Jiří Mazánek

Astrologie